Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Cestovní ruch a turistika > Cyklostezky > Monitoring návštěvnosti stezek

 
 


značka

Ústeckým krajem vedou desítky kilometrů cyklostezek. Efektivnost vynaložených peněz na výstavbu cyklostezek je ověřována také prostřednictvím automatickému monitoringu pohybu lidí po Labské stezce, Krušnohorské magistrále a cyklostezce Ploučnice. Sčítače jsou rozmístěny na vybraných místech třech páteřních cyklostezek v Ústeckém kraji a objektivně monitorují pohyb cyklistů, bruslařů a pěších.

 

Sčítač je umístěn v uzamykatelném kovovém sloupku s dřevěným krytem. Pyroelektrické čidlo snímá tepelné záření lidského těla, jsou tedy sčítáni všichni, kdo kolem projdou či projedou. Před sloupkem je v povrchu stezky zabudována indukční smyčka, která prostřednictvím elektromagnetických impulzů rozliší cyklisty od pěších a bruslařů. Sčítání probíhá naprosto anonymně.

 

Monitoring pohybu na Labské stezce byl podpořen v rámci projektu Turistika bez hranic, na Krušnohorské magistrále v rámci projektu Cykloregion Krušné hory – propojení nadregionálních cyklotras v českoněmeckém Krušnohoří z Programu Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Česko republikou a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013.

 

Dodávku technického zařízení a servis sčítačů zajišťuje Nadace Partnerství. Nadace Partnerství (www.nadacepartnerstvi.cz ) pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. V oblasti šetrné turistiky rozvíjí mezinárodní trasy Eurovelo (www.eurovelo.cz ), zelené stezky Greenways (www.greenways.cz ) a tematické trasy, např. Moravských vinařských stezek (www.stezky.cz ). Prostřednictvím certifikace Cyklisté vítáni (www.cyklistevitani.cz ) působí na zkvalitňování služeb pro cykloturisty v ČR. A v neposlední řadě je koordinátorem monitoringu cyklistů a pěších na stezkách v přírodě i ve městech v ČR (www.scitace.cz ).  

 

Poznámka: Data ze automatického pohybu po cyklostezkách za použití webových informací Ústeckého kraje ve formě reportů lze použít jako kompletní dílo. Do tohoto díla nesmíte zasahovat, doplňovat a měnit ho. Dílo smíte sdílet, rozmnožovat a distribuovat prostřednictvím jakéhokoli média. Při využití číselných dat z díla je Vaší povinností uvést autorství, nebo poskytnout odkaz na dílo. Neužívejte kompletní dílo pro komerční účely.  

 

Odkazy


 

Kontext

Umístění: Menu > 2014 - Mapa stránek > Cestovní ruch a turistika > Cyklostezky > Monitoring návštěvnosti stezek

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Cestovní ruch a turistika

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce: Pavel Grund

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém