Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Školství, mládež a tělovýchova

 
 
 
 

Operační program potravinové a materiální pomoci v Ústeckém kraji

Logo

      

Název výzvy

Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi

     

Číslo výzvy

30_19_009

     

Finanční alokace výzvy

80 000 000 Kč

     

Žadatelé

Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou všechny kraje ČR včetně hlavního města Prahy

     

Příjemce

Kraj, samosprávní jednotka dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích

     

Partneři

Oprávněnými partnery s finančním příspěvkem jsou v této výzvě mateřské, základní školy a víceletá gymnázia na území Ústeckého kraje, případně samotná zařízení školního stravování, pokud nejsou vázána na partnerské školy

     

Cílová skupina

Děti ze sociálně slabých rodin ve věku 3 – 15 let navštěvující školu (základní nebo mateřskou školu či víceleté gymnázium), které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v hmotné nouzi (rozhodné období 1. 5. 2019 až 30. 6. 2019)

     

Cíl projektu

Cílem projektu je zajistit ve školním roce 2019/2020 stravování pro děti v hmotné nouzi navštěvující mateřské a základní školy a víceletá gymnázia v Ústeckém kraji. Také zvýšit jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání a celkově integraci do společnosti. 

     

Datum zahájení realizace projektu

1. 9. 2019

     

Datum ukončení realizace věcných aktivit projektu

30. 6. 2020

     

Vyhlašovatel

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Oddělení ostatních evropských fondů (adresa na kontaktní místo: Kartouzská 200/4, 150 00 Praha 5)


Co je potřeba pro zapojení školy do projektu?

Škola vyplňuje pouze níže uvedené tabulky, všechny ostatní podklady budou zaslány po předložení projektové žádosti Ústeckým krajem.

1. Podklad pro zapojení školy do projektu - termín do 5. 4. 2019

2. Souhlas zřizovatele - termín do 15. 4. 2019

3. Formulář finanční identifikace partnera - termín do 5. 4. 2019

Podklady včetně návodu k vyplnění naleznete v příloze.


V případě zájmu o zapojení do projektu je nezbytné nejpozději do 5. dubna 2019 zaslat výše uvedené podklady (zasílejte pouze e-mailem) na adresu soukupova.m@kr-ustecky.cz.


Kontaktní osoba    

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Oddělení organizací a koncepcí
Bc. Michaela Soukupová
tel.: 475 657 420
e-mail: soukupova.m@kr-ustecky.cz


       

           

       

      

   

 

Zobrazit výběr sloupců tabulky »


Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Školství, mládež a tělovýchova > MPSV - obědy do škol

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém