Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Školství, mládež a tělovýchova > Aktuality

 

Nabídka semináře „SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLÁCH“, termín konání 22.10.2020

 
 

 
 

V rámci projektu "Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji", ÚK IKAP B2, nabízíme aktivitu "Pedagogické dny".  Cílem aktivity je podpořit pedagogy i management škol v jejich každodenních činnostech, prohloubit odborné znalosti a zodpovědět otázky z praxe.

 

V dopoledních hodinách bude probíhat seminář na danou tématiku a zodpovězení obecných otázek. V odpoledních hodinách se bude lektor věnovat v rámci individuálních konzultací konkrétnímu řešení daného problému na škole.

Rádi bychom Vás pozvali na jeho první běh zaměřený na správní řízení. Ke spolupráci jsme si vybrali renomovanou vzdělávací společnost FAKTA s.r.o.-vzdělávací zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

 

Seminář „Správní řízení ve školách“ – akreditace MŠMT č.: MŠMT-14011/2015-1-454

Anotace semináře:

   - právní úprava správního řízení ve školství 

   - rozhodnutí vydávána řediteli škol a školských zařízení

   - postup před zahájením řízení

   - zahájení řízení, průběh řízení před správním orgánem 1. stupně (protokol, spis – jeho   

     náležitosti, podklady řízení)

   - náležitosti rozhodnutí, odvolání

   - propojení obecné úpravy správního řádu s dalšími právními předpisy

   - individuální konzultace pro zájemce v odpoledních hodinách

 

Termín: 22. 10. 2020 od 8.30 hod.

Časová dotace pedagogických dnů :

5 vyučovacích hodin akreditovaný seminář od 8.30-13.15hod.vč. přestávek

+ individuální dotazy od 13.30-16.00hod.)

 

Místo konání: Ústí nad Labem – SVKÚL Ústí nad Labem, W. Churchilla 1974

Lektor: Mgr. Hynek Nespěšný – vedoucí odboru školství Jihomoravského kraje, odborník na školskou legislativu

Cílová skupina : management ZŠ/SŠ.

 

Registraci prosím, proveďte prostřednictvím přihlašovacího formuláře na :

https://rskuk.cz/podpora-uspesnosti-ve-vzdelavani-v-usteckem-kraji-uk-ikap-b2/pedagogicke-dny-340

Ukončení registrace bude dne 20.10.2020 nebo po naplnění kapacity.

 
Zodpovídá: Mgr. Vladěna Zingová
Vytvořeno / změněno: 9.9.2020 / 9.9.2020

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém