Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Hlavní web

 

Nákup a užívání elektronických právních systémů Krajským úřadem Ústeckého kraje

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 24.9.2008
 

 
 

 

Dotaz ze dne 15.9.2008 (v původním znění):

 

Věc: Žádost o poskytnutí informace týkající se používání a nákupu elektronických právních systémů dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím;

 

Vážení,

na základě oprávnění plynoucího ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se na Vás obracím ve věci žádosti o poskytnutí informace týkající se používání a nákupu elektronických právních systémů Vámi užívaných.

 

Tímto Vás žádám o sdělení následujících informací:

1.       Které elektronické právní informační systémy používáte?

2.       V jakém rozsahu jsou dané elektronické právní informační systémy využívány (kolik uživatelů má přístup do těchto systémů)?

3.       Jakým způsobem došlo, popř. dochází k výběru elektronických právních informačních systémů?

4.       Který odbor (případně jiná vaše organizační součást) rozhodl, popř. rozhoduje o nákupu elektronických právních informačních systémů?

5.       jaká částka ročně je vynakládána na aktualizaci elektronických právních systémů?

 

Tímto Vás dle § 14, odst. 3, písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o zaslání požadovaných informací na níže uvedenou adresu (lze i elektronicky) ve lhůtě nejpozději 15 dnů od přijetí podání.

 

 

Odpověď ze dne 24.9.2008:

 

Vážený pane,

 

ve věci Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 15. září 2008 evidované podatelnou Krajského úřadu Ústeckého kraje pod č. ev. 151576/2008, Vám sděluji následující:

 

ad1)

Krajský úřad Ústeckého kraje využívá pouze právní informační systém ASPI. Dodavatelem tohoto systému je společnost ASPI, a.s., U Nákladového nádraží 6, Praha.

ad2)

Licence právního informačního systému ASPI je omezena na počítačovou síť Krajského úřadu Ústeckého kraje, tzn. přístup do tohoto systému mají všichni zaměstnanci Krajského úřadu Ústeckého kraje. (celkový počet zaměstnanců k 1.9.2008 je 466)

ad3, 4)

Výše zmíněný systém byl vybrán na základě výběrového řízení oddělením informatiky odboru kancelář ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje.

ad5)

Za aktualizaci tohoto systému vynaložil v roce 2007 Krajský úřad Ústeckého kraje částku 274.000,- Kč. Cena  aktualizace tohoto systému není konstantní, je pravidelně navyšována o každoroční inflaci.

 

Připravila: Lucie Jarolimkova, kancelář hejtmana Ústeckého kraje

oddělení tiskových informací

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 740

jarolimkova.l.@kr-ustecky.cz

 
Zodpovídá: Bc. Lucie Jarolímková
Vytvořeno / změněno: 5.11.2008 / 5.11.2008

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém