Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Rozvoj kraje > Projekty > TAB > Aktivity

 

Návštěva benchmarkingové lokality Krakow, Polsko

 
 

 
 

Ve dnech 23. a 24. 4. 2013 proběhlo setkání projektových partnerů mezinárodního projektu TAB s představiteli města Krakowa v Polsku v čele s primátorem města p.Tadeuszem Trzmielem a se zástupci Inspekce životního prostředí Malopolského vojvodství. Cílem setkání byla výměna zkušeností a dobré praxe (tzv. benchmarking) zaměřená na snižování emisí do ovzduší, na realizaci projektů zaměřených na zlepšování ovzduší a na výchovné programy, jejichž pomocí jsou obyvatelé Krakowa informováni o významu změny chování každého obyvatele Krakowa ve vztahu k péči o životní prostředí. Největším problémem města Krakowa v oblasti čistoty ovzduší jsou tzv. nízké emise, které způsobují zejména intenzivní doprava a využívání pevných paliv k vytápění bytů a rodinných domů. Výzkumy ukázaly, že 50% emisí pochází právě z lokálních topenišť. Představitelé města se snaží využívat různé nástroje, jak tyto emise snížit. Cestou je pochopitelně přechod na jiný systém vytápění, tj. přechod na využívání plynu, elektřiny, centrální vytápění. Ale přesvědčit o tomto obyvatele není jednoduché. Mají mnoho projektů zaměřených na výměnu starých kotlů a boilerů za nové, účinnější, případně takové, které využívají jiná paliva. Podstatou většiny programů je, že město dává finanční dotace obyvatelům právě na tuto výměnu. Dotace však nepokryjí celé náklady, ale jen 30 – 50 % nákladů spojených s touto změnou. A to pro obyvatele není zajímavé. Takže není o tyto programy moc velký zájem. Ředitelka odboru ochrany životního prostředí paní Ewa Olsovská-Dej představila Program na ochranu ovzduší pro město Krakow. Na grafech představila, jak jsou právě v Krakowě překračovány limity zejména pevných částic PM10. Podílí se na tom místní systém topení, doprava a průmysl. Od roku 1995 běží Program na změnu užívání tradičních paliv. Město zajišťuje čištění ulic vodou tzv. „mokré čištění“ Tímto vyčistí měsíčně 738 km ulic v Krakowě.

K dalším opatřením patřilo:

-          Nákup nových autobusů, část z nich je na elektrický pohon

-          Výstavba cyklostezek – v současné době mají postaveno 125 km cyklostezek a staví se další

-          Zpracovali dokument „Rozvoj systému řízení dopravy“ a řídí dopravu tak, aby se emise z dopravy nekumulovaly do jednoho časového okamžiku

-          Významné jsou propagace a vzdělávání – např. Evropský týden mobility nebo evropský deb bez aut. Další jsou např. „Nepal svůj odpad v kamnech“, Městský systém půjčování kol aj.

         V letech 1995 – 2012 náklady na snížení emisí dosáhly 13,9 mil polských zlotých. V této době zlikvidovali 19 900 kamen, 341 boilerů a instalovali 422 zařízení, které využívají obnovitelné zdroje.

         Město trvale dává dotace na náhradu pevných paliv v systému vytápění a na nové energetické zdroje. V současné době je 70 % budov napojeno na centrální vytápění. Zajímavé bylo, že inspektoři  Inspekce životního prostředí, ale i pověření úředníci města mohou zajišťovat analýzy popela z kamen a zjistit tak, co obyvatelé pálí v kamnech. V topné sezóně 2012/2013 provedli celkem 124 kontrol a ve 14 případech zjistili, že byl pálen nevhodný odpad. Tyto vzorky popela poslali na podrobnou analýzu do laboratoře.  S „hříšníky“ se pak vede správní řízení.

         Velký význam spatřují i v dopravní politice ve městě. Zavedli zvláštní dopravní pásy pro městské autobusy a pro taxíky, takže co do rychlosti mohou směle konkurovat osobním automobilům. U méně osídlených míst funguje tzv. telebus – což je autobus na telefon, místo pravidelné linky sváží lidi podle potřeby „na telefon“. Zavedli integrovaný systém lístků – tramvaj, autobusy, vlaky – cena je nižší o 10 % než kdyby si kupovali lístky jednotlivě. Modernizovali vozový park – autobusy i tramvaje. Nenavyšují parkovací kapacitu ve městě. Velké infrastrukturální projekty financují za přispění EU.

         Setkání byla velice užitečná, vzájemně poučná. Partneři projektu TAB i představitelé města vytvořili velmi příjemnou, přátelskou a pracovní atmosféru. Určitě některé nápady budou využity i v dalších dokumentech, které se v rámci projektu TAB zpracovávají.

 
Zodpovídá: Ing. Anna Lehká
Vytvořeno / změněno: 22.5.2013 / 22.5.2013

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Rozvoj kraje

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Jan Kadraba

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém