Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Školství, mládež a sport

 

Nominujte kandidáty na Cenu náměstka za významný přínos ve školství

 
znak
Vyzýváme tímto pracovníky ve školství (ředitele, pedagogy a ostatní), ale i širokou veřejnost, aby na níže uvedenou adresu zasílali návrhy kandidátů na ocenění „Cena náměstka za významný přínos ve školství“. Ocenění je určeno pracovníkům v oblasti školství na území Ústeckého kraje za mimořádnou, kvalitní a obětavou činnost, za kterou zasluhují veřejnou poctu a poděkování. Ocenění se neuděluje in memoriam
 

 
 

 

Podaný návrh musí obsahovat:

 

  • jméno, příjmení a titul navrhovaného kandidáta, profesní zařazení, datum narození, přesnou adresu bydliště včetně PSČ, telefonický kontakt
  • navrhovaný kandidát musí působit v oblasti školství, v době podání návrhu, minimálně 5 let
  • podrobné zdůvodnění podávaného návrhu ze strany navrhovatele (viz upozornění dále)
  • název a adresu školy, ve které kandidát působí
  • přesné označení (jméno, příjmení, přesnou adresu bydliště včetně PSČ, telefonický kontakt) a podpis navrhovatele
  • souhlas navrhovaného kandidáta s nominací s tím, že v případě vyhodnocení bude zveřejněno jeho jméno, případně některé údaje související s jeho profesní kariérou a důvody uznání vč. fotodokumentace

 

Důvod návrhu je hlavním kritériem při výběru kandidáta a musí být dostatečně vypovídající. Žádáme o uvedení konkrétních údajů.

 

Adresa pro zasílání návrhů:                       Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor kancelář hejtmana,
Bc. Žaneta Proftová,
Velká Hradební  3118/48, 400 01
Ústí nad Labem.


Obálka musí být viditelně označena:
„Cena náměstka za významný přínos ve školství - neotvírat“

 

Návrh lze podat poštou (rozhoduje datum na podacím razítku pošty), datovou schránkou, prostřednictvím e-podatelny, nebo osobně na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, nejpozději do 30. 11. 2017.

 

Podané návrhy na ocenění vyhodnotí komise složená ze zástupců Ústeckého kraje, krajského úřadu a odborné veřejnosti.
 
Zodpovídá: Mgr. Markéta Flochová
Vytvořeno / změněno: 14.9.2017 / 14.9.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém