Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Rozvoj kraje > Projekty > Výstupy

 
logo Central markets
 

 
 

 

Central Markets- Revitalising and Promoting Traditional Markets in Central Europe

                  Centrální trhy- Revitalizace a podpora tradičních trhů ve střední Evropě                    

 

Program:                          CENTRAL EUROPE Programme

Prioritní osa:                    č. 4

Oblast podpory:              č. 4.1 Budování polycentrických sídelních struktur a územní spolupráce


 

Vedoucí partner (LP): 
Město Benátky (IT)

Projektový partneři (PP):
PP2 Agentura pro středomořskou kuchyni v Piemontu (IT), PP3 Ústecký kraj (CZ), PP4 Městský úřad Turín (IT), PP5 Město Krakov (PL), PP6 Obchodní a průmyslová komora Veszprém (HU), PP7 Agentura pro rozvoj města Pécs (HU), PP8 Magistrát Bratislavy, hl. města Slovenské republiky (SK), PP9 Mariborská agentura pro rozvoj (SL)

                                  

Termín realizace :                                                            1.7.2012 – 31.12.2014

Celkový rozpočet projektu:                                           EUR 123 086,-

Vlastní financování Ústeckého kraje (15 %):            EUR   18 462,9,-

Rozdělení financování:                                                   85 % ERDF, 15 % vlastní financování ÚK

 

Webové stránky projektu: www.centralmarkets.eu


Výchozí situace a popis aktivit

 

V dnešní době většina trhů zažívá závažný pokles, který ohrožuje tradici sahající v některých případech až do středověku a dále. Trhy jsou skutečně páteří mnoha měst a městských center a nejstarší formou směny zboží. Ohrožena není jen klíčová součást našeho dědictví, ale i systém, který je zdrojem ekonomických přínosů pro spotřebitele, spolu se sociální hodnotou trhů jakožto důležitým faktorem soudržnosti místních komunit nejen v centrech, ale i na předměstích, kde se trhy často konají. Trhy také napomáhají regeneraci center měst a předměstských čtvrtí, prosazují zdravé stravování a podporují „zelenější“ životní styly a udržitelnější obchodní vzorce. Jedním z důvodů uvedeného poklesu je skutečnost, že tradiční trhy se musí potýkat se stále konkurenčnější velkoformátovou distribucí a že chybějící nebo nedostatečná regulace neumožňuje obnovení činnosti městských trhů.

 

Projekt CENTRÁLNÍ TRHY se snaží vypracovat strategie a opatření pro znovuobjevení trhů jako motoru rozvoje městských čtvrtí. Obecným cílem je skutečně zlepšit konkurenceschopnost a atraktivitu 8 cílových měst/regionů vypracováním nových a inovativních strategií revitalizace trhů a posílit a vyvážit tak vztah mezi městem/regiony a trhy. Partnerství, které tvoří vyvážená kombinace veřejných a soukromých institucí, jež zaměřují svá opatření na místní a regionální úroveň, bude mít prospěch z know-how všech účastníků. Specifickými cíli budou zhodnocení, posílení a integrace trhů v centrálních a okrajových územích projektových partnerů prostřednictvím zvyšování znalostí, experimentování s inovativními akcemi a určování efektivních strategií vyplývajících z nadnárodní spolupráce.

 

Očekávanými výsledky projektu CENTRÁLNÍ TRHY budou: větší povědomí o stávajících právních předpisech v oblasti trhů na úrovni členského státu a EU s cílem podpořit integrovanější politiky a priority pro trhy, zvláště ve středoevropském prostoru; obnovené a oživené trhy jako výsledek společné nadnárodní strategie pro zvýšení atraktivity zúčastněných měst a regionů; lepší řízení tradičních trhů včetně zlepšení služeb a územní organizace pro konkurenceschopnější a udržitelnější městské a předměstské trhy; silnější spolupráce mezi středoevropskými městy a regiony, protože trhy hrají důležitou úlohu při posilování místního/regionálního obchodu a začleňují mnoho relevantních subjektů z okolních území; polycentričtější hospodářský a sociální rozvoj založený na podpoře centrálních a okrajových trhů ve městě jakožto motoru vyvážené a udržitelné cesty růstu.

 

Pro dosažení těchto cílů bude projekt CENTRÁLNÍ TRHY analyzovat stávající rámec právních předpisů a politik na úrovni EU, aby oslovil činitele s rozhodovacími pravomocemi a subjekty trhů a zvyšoval povědomí o problémech a hrozbách, které vytváří nynější roztříštěnost politik. Zvláštní pozornost bude věnována průběžnému procesu revize předpisů pro oblast maloobchodu na úrovni EU. S využitím participačního a zdola nahoru vedeného přístupu pak partneři zapojí zainteresované subjekty do přípravy strukturovaných akčních plánů a provádění pilotních akcí pro revitalizaci tradičních trhů v jejich příslušných komunitách. Po mezinárodním srovnání akčních plánů a vyhodnocení pilotních akcí na úrovni projektů bude vypracována společná nadnárodní strategie revitalizace tradičních evropských trhů. Strategie se bude obracet na politické činitele, subjekty trhu, potenciální investory a spotřebitele s cílem prosazovat novou koncepci městského trhu, která bude schopna podpořit vyváženější hospodářský rozvoj měst a jejich okolí pro konkurenceschopný a udržitelný růst středoevropského prostoru a okolních oblastí.

 

Realizaci projektu za LP zajišťuje:      Odbor SPRP Krajského úřadu Ústeckého kraje

 

Kontaktní osoby:   Ing. Jana Nedrdová, vedoucí projektu
 +420 475 657 944,
nedrdova.j@kr-ustecky.cz

Bc. Martina Kučerová, finanční manažer
 +420 475 657 984,
kucerova.m@kr-ustecky.cz

 

 
Zodpovídá: Petr Janda
Vytvořeno / změněno: 7.2.2013 / 7.2.2013

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém