Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Rozvoj kraje > Sociální služby

 
Operační program zaměstnanost
Operační program zaměstnanost

Vzdělávání zaměstnanců krajského úřadu Ústí nad Labem, CZ.03:4.74/0.0/0.0/16_033/0002853

 
 
 

OPZ

   

Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého kraje

      

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002853   

Prioritní osa: 4 Efektivní veřejná správa    

Investiční priorita:   4.1 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy    

Název programu: Operační program Zaměstnanost    

Číslo výzvy: 03_15_033    

Název výzvy: Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)    

Řídicí orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Projekt se zaměřuje na zkvalitnění a zefektivnění a profesionalizace veřejné správy a přátelské veřejné služby Krajského úřadu Ústeckého kraje prostřednictvím zvýšení profesních a osobních kompetencí jeho zaměstnanců. Projekt systematicky řeší rozvoj lidských zdrojů a další vzdělávání úředníků.              

Cílem projektu je eliminace a odstranění problémů výkonu veřejné správy zacílením na nejdůležitější složku - lidský faktor, zaměstnance Krajského úřadu a to cestou profesionalizace a rozvoje lidských zdrojů. Prioritním cílem projektu je tedy zvyšování profesních kompetencí zaměstnanců KÚÚK, výstupem je plně kompetentní úředník. Projektem budou podpořena řešení cílená na realizaci specifických vzdělávacích a výcvikových programů rozvíjejících a zkvalitňujících profesní kompetence zaměstnanců Ústeckého kraje.          

   

Zahájení realizace projektu: 1. 10. 2017      

Ukončení realizace projektu: 30. 9. 2019      

Celkové způsobilé náklady:4 126 067,18 Kč      

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém