Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Rozvoj kraje

 
SIE - Internacionalizace malých a středních podniků
SME Internationalisation Exchange/SIE - Internacionalizace malých a středních podniků

Spolufinancován z Evropské unie a z Evropského fondu pro regionální rozvoj, z programu Interreg Europe

 
 
 

CÍL PROJEKTU:

Cílem mezinárodního projektu SIE je podpora regionálních malých a středních podniků (dále jen "MSP") při vstupu a jejich působení na mezinárodních trzích. Základem pro opatření zpracovaná a navržená projektem bude definice problémů a překážek, které MSP brání v úspěšném působení na mezinárodním poli, a transfer ověřených a vyzkoušených postupů realizovaných evropskými partnery na území Ústeckého kraje.

VÝSTUPY PROJEKTU:

 • Regionální akční plán s cílem zlepšení politik - regionální, doporučení směrem k Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), konkrétními návrhy na zlepšení situace malých a středních podniků v regionu při jejich působení na mezinárodních trzích, podpora vstupu MSP na zahraniční trhy, mezinárodní spolupráci, odstraňování bariér,
 • Příklady dobré praxe, studijní cesty - výměna zkušeností,
 • Local stakeholder group (místní skupina zúčastněných stran),
 • Společný výzkum zaměřený na téma odbourávání bariér pro mezinárodní podnikání malých a středních podniků,
 • Propojování výzkumné a podnikové sféry, zejména MSP na mezinárodní úrovni, podpora přeshraniční spolupráce, zprostředkování kontaktů,
 • Tematicky zaměřené workshopy - realizace fóra na podporu zlepšení internacionalizace malých a středních podniků.

TERMÍN REALIZACE:

Realizace projektu je dvoufázová:

 • část realizační: 1. 4. 2016 - 31. 3. 2019
 • část monitorovací: 1. 4. 2019 - 31. 3. 2021

PARTNEŘI PROJEKTU:

 • Kent County Council
 • Molise Region
 • Ústí Region
 • Investment and Business Development Bank Lower Saxony NBank
 • Torun Regional Development Agency
 • Aquitaine Chamber of Commerce and Industry
 • Official Cahmber of Commerce of Industry, Services and Navigation of Cantabria

Partneři se v práci na projektu  zaměří na určení možností veřejné správy při podpoře MSP při jejich přípravě a následném působení na mezinárodních trzích, společně provedou průzkum na téma, jak odbourávat bariéry pro mezinárodní podnikání MSP, provedou porovnání situace v regionech a zpracování doporučení pro jednotlivé partnerské regiony.

Ústecký kraj bude na projektu spolupracovat s regionálními subjekty, které vdané oblasti působí, tj. s Krajskou hospodářskou komorou, Univerzitou J. E. Purkyně, Inovačním centrem Ústeckého kraje, regionální pobočkou  CzechInvest, zástupci municipalit a podnikatelů Ústeckého kraje. Projekt je realizován také ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, které bude v projektu působit jako poradní orgán a supervizor tak, aby plánované a implementované aktivity a následné výstupy byly v souladu se stávajícím Operačním programem Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

 

Odkazy


 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Rozvoj kraje - 2014 > Projekty > SIE > O projektu

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém