Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Rozvoj kraje > Sociální služby

 
PURE COSMOS - Úloha veřejné správy při podpoře konkurenceschopnosti malých a středních podniků
PURE COSMOS - Úloha veřejné správy při podpoře konkurenceschopnosti malých a středních podniků

Spolufinancován z Evropské unie a z Evropského fondu pro regionální rozvoj, z programu Interreg Europe

 
 
 

CÍL PROJEKTU:

Cílem mezinárodního projektu PURE COSMOS je modernizace a zlepšení kvality služeb veřejné správy pro podporu konkurenceschopnosti malých a středních podniků (dále jen "MSP"). Základem pro opatření zpracovaná a navržená projektem bude definice stávajících problémů a transfer ověřených a vyzkoušených postupů realizovaných evropskými partnery na území Ústeckého kraje.

VÝSTUPY PROJEKTU:

 • Regionální akční plán s cílem zlepšení politik - regionální, národní - doporučení směrem k Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK),
 • Příklady dobré praxe, studijní cesty
 • Local stakeholder group (místní skupina zúčastněných stran),
 • Peer review - expertní posouzení navrhovaných řešení,
 • Tematické workshopy.

TERMÍN REALIZACE:

Realizace je dvoufázová:

 • část realizační: 1. 4. 2016 -31. 3. 2019,
 • část monitorovací: 1. 4. 2019 - 31. 3. 2021.

PARTNEŘI PROJEKTU:

 • Municipality of Genoa
 • Municipality of Florence
 • Hajdú - Bihar County Government
 • Development Bank of Saxony - Anhalt
 • Birmingham City Council
 • Development Agency of Eastern Thessaloniki's Local Authorities
 • Ústí Region
 • Regional Government of Extremadura

Partneři se zaměří na stanovení možností veřejné správy při podpoře rozvoje podnikání a vytváření příznivých podmínek pro podnikatelské aktivity ve svých regionech a zvýšení kvalit služeb veřejné správy, jejich efektivity, využívání moderních nástrojů - ICT, řešení překážek bránících rozvoji podnikání, zvýšení efektivity veřejných investic, s cílem zpracovat programy nástrojů podpory veřejné správy pro MSP, zaměřené na zvýšení zaměstnanosti a posílení konkurenceschopnosti MSP v regionu.

Ústecký kraj bude na projektu spolupracovat s regionálními subjekty, které v dané oblasti působí, tj. s Krajskou hospodářskou komorou, Univerzitou J. E. Purkyně, Inovačním centrem Ústeckého kraje, regionální pobočkou CzechInvest, zástupci municipalit i podnikatelů Ústeckého kraje. Projekt bude realizován také ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, který působí v projektu jak poradní orgán a supervizor tak, aby plánované a implementované aktivity a následné výstupy byly v souladu se stávajícím Operačním programem Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

 

Odkazy


 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Rozvoj kraje - 2014 > Projekty > PURE COSMOS > O projektu

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém