Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

O Restartu jednala krajská tripartita a Regionální stálá konference

 
xx
Aktuální Akční plán strategie restrukturalizace Ústeckého kraje obsahující konkrétní opatření podpory regionu projednali v pondělí na společném zasedání zástupci Regionální stálé konference (RSK) Ústeckého kraje a Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje HSR-ÚK). Jednání se zúčastnil místopředseda RSK a náměstek hejtmana Stanislav Rybák, 1. náměstek hejtmana Martin Klika a krajský radní Ladislav Drlý.
 

 
 

„Na dnešním jednání máme znovu možnost společně konzultovat jednotlivá opatření, která předkládá zpracovatelský tým úřadu vládního zmocněnce,“ řekl na úvod místopředseda RSK Stanislav Rybák spolu s poděkováním za odvedenou práci. Nejprve však zástupkyně vládního zmocněnce Gabriela Nekolová informovala o průběhu vyjednávání na úrovních ministerstev i odborných vládních komisí. Rozhodujícím termínem stále zůstává datum 31. květen, kdy budou Akční plány Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje předkládány ke schválení vládě ČR.

Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů, ale také nové průmyslové plochy a především následná péče o stávající investory tak byly představeny v pilířích Podnikání a inovace a Přímé zahraniční investice. Využití geotermálních energií či autonomní systémy byly jedny z hlavních bodů pilíře Výzkum a vývoj. „Nově jsme zde zařadili také vytvoření Národní inovační platformy pro chemii,“ dodal garant sekce a ředitel Inovačního centra Ústeckého kraje Tomáš Siviček s odkazem na historický význam chemického průmyslu v regionu. Řadu návrhů Ministerstva práce a sociálních věcí předložených do pilíře Lidské zdroje připomněla Gabriela Nekolová. Pilíř Sociální stabilizace obsahuje opatření zaměřená na řešení problému zadluženosti, exekucí, bydlení apod. Dále jej ještě čeká konzultace se zástupci Ministerstva zdravotnictví k opatření rozvoje zdravotnické infrastruktury v regionu. V rámci pilíře Životní prostředí apeloval zastupitel Ústeckého kraje Miroslav Andrt na vyšší podporu bytového oživení městských center. „K pilíři Infrastruktura a veřejná správa můžu tlumočit vstřícný postoj Ministerstva dopravy,“ dodala na závěr Gabriela Nekolová. V Akčních plánech jsou zaneseny jak modernizace dopravních úseků silnic, tak železničních tratí.

Tvůrci dokumentu mají už teď v zásobníku projekty pro přípravu 2. Akčního plánu, který začnou tvořit od června letošního roku. Do připomínkování návrhů či předložit vlastní opatření k přeměně regionu se může zapojit každý na webovém portálu: www.restartregionu.cz.

xx

xx


 

 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 11.4.2017 / 11.4.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém