Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

O Restartu se zástupci obcí i odbornou veřejností

 
rs
Široká diskuze s řadou souhlasných stanovisek zazněla tento týden v Mostě při společném jednání zástupců obcí a měst Ústeckého a Karlovarského kraje k přípravě konkrétních opatření Akčních plánů Strategie hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje, mediálně známé pod zkratkou Restart. Následující kulatý stůl s odbornou veřejností a představiteli ministerstev i poradci vlády, který se týkal konkrétní tématiky výzkumu a vývoje v Akčních plánech, však vyvolal mnoho podnětů k dalšímu jednání.
 

 
 

„Každou pomoc regionu kraj vítá a podporuje. Vládou schválená Strategie hospodářské restrukturalizace je dlouhodobá záležitost, ale věřím, že aktuálně projednávané náměty budou realizovány v co nejkratším čase,“ dodává k vládní pomoci regionům hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, který spoluprací pověřil relevantní představitele kraje, 1. náměstka Martina Kliku, náměstka Stanislava Rybáka a člena Rady Ústeckého kraje Zdeňka Matouše.

Na obou setkáních informovala zástupkyně zmocněnce vlády Gabriela Nekolová přítomné o aktuální náplni připravovaných Akčních plánů pro letošní rok i termínech jejich projednávání tak, aby se mohly stát součástí státního rozpočtu pro rok 2018. „V první fázi jsme pracovali se 115 náměty, dalších sto jsme obdrželi z regionů, některé z nich právě od obcí a měst,“ uvedla Gabriela Nekolová s tím, že pro letošní Akční plány je aktuálně rozpracována šedesátka z nich. „Na dalších začneme pracovat hned od konce května, kdy vládě předložíme schválení prvního Akčního plánu,“ dodala zástupkyně zmocněnce vlády.

Zástupci měst a obcí se zajímali jak o nadregionální témata, jež se týkají všech tří strukturálně postižených krajů, tak především o problematiku oblastní. Tady dominovaly otázky využití území po těžbě, záležitost brownfieldů, sociální tématika i chybějící duální vzdělávání. Přestože se všichni přítomní shodli na skutečnosti, že Restart je dlouhodobým procesem, zajímala se tak většina starostů a jejich zástupců o možnost zasílat další podněty pro příští Akční plány. 

Při následném jednání s odborníky zdůraznil vládní zmocněnec Jiří Cienciala nutnou pomoc výzkumu a vývoji napříč všemi tématy Akčních plánů Restartu. Řada nastolených témat vyvolala živou diskuzi mezi zástupci výzkumných organizací a ministerstvy, která se stane podnětem pro konečnou podobu navrhovaných opatření. Podporu a pozitivní postoj premiéra Bohuslava Sobotky k restrukturalizaci všech tří krajů tlumočila na závěr pracovního jednání jeho poradkyně Alena Gajdůšková.

Restart je pracovní název pro Strategii hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (MSK, ÚK a KVK). Jedná se o vládní pomoc regionům poznamenaným těžkým průmyslem. Strategii iniciovaly všechny tři zmíněné regiony a jeho přípravu zadala vláda Ministerstvu pro místní rozvoj spolu s Úřadem zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK. O předložené koncepci restrukturalizace všech tří krajů rozhodla vláda v roce 2015. Na přípravě se podílelo více než sto různých podniků, vzdělávacích institucí, samospráv a dalších partnerů. Dne 9. ledna 2017 vláda schválila Strategický rámec. Do konce března musí být připraven tzv. Akční plány s konkrétně rozpracovanými opatřeními tak, aby byl první jednotný Akční plán předložen v závěru května ke schválení vládě a následně pro státní rozpočet roku 2018. Pro následující období pak bude pokračovat aktualizace Akčních plánů všech tří dotčených regionů.

rs

 

rs

Na otázky odpovídali (zleva) koordinátor pro Ústecký kraj K. Tichý, zástupkyně zmocněnce vlády G. Nekolová, koordinátorka po Karlovarský kraj J. Kriegelsteinová a jeden ze zpracovatelů dokumentu J. Vozáb

rs

Konzultace restrukturalizace Ústeckého a Karlovarského kraje se zástupci obcí

 

rs

Odborníci pro výzkum a vývoj diskutovali také prostřednictvím telemostu s kolegy z Moravskoslezského kraje

 

rs

Odborné diskuze se zúčastnili (zprava) poradkyně premiéra A. Gajdůšková, vládní zmocněnec J. Cieńciała a jeho zástupkyně G. Nekolová

 


 

 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 16.2.2017 / 16.2.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém