Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 
ODPOVĚĎ pro Jaroslava Balvína, Litoměřický deník, 31.12.2017
 

 
 

Dotaz (v původním znění):


Dobrý den, paní Dosedělová,

podle roudnického starosty Vladimíra Urbana stavební úřad města Roudnice n. L. vydal stavení povolení a všechno je tak připraveno k tomu, aby se začalo s dlouho plánovanou stavbou obchvatu Roudnice. Znáte už termín, kdy vyhlásíte výběrové řízení na dodavatele, nebo na jakém jednání rady se o něm má hlasovat? Bude to už v příštím roce? Jak dlouho asi stavba potrvá a kolik spolkne financí z rozpočtu kraje a z dotací IROP? Jak stavbu ovlivní první dvoukilometrový úsek od kruhové křižovatky poblíž bývalého masokombinátu k silnici II/246 Roudnice – Mělník, který má uprostřed dva mostky v havarijním stavu? A jak ji ovlivní výsledky hlasování občanů Vědomic při posledních volbách do poslanecké sněmovny, kdy se v rámci tohoto obchvatu občané postavili proti navržené stavbě přeložky silnice II/240 z Roudnice nad Labem přes Vědomice?


Odpověď:

Dobrý den,

 

posílám informace k obchvatu.


První stavbou, na které jste směřoval první dotazy, je „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“. V příloze zasílám přehlednou situaci. Druhou stavbou je již několik desítek let vybudovaný „obchvat“ Roudnice nad Labem. Na něm jsou dva mosty, na jejichž rekonstrukci se v současné době zpracovává projektová dokumentace a řeší se majetkoprávní vypořádání. Třetí stavbou je tzv. Severozápadní obchvat, ten je za řekou a návrh trasy byl skutečně veden přes obec Vědomice. Tento obchvat je, dle posledních informacích, zpracován formou návrhu trasy v územním plánu města. Žádnou projektovou dokumentaci Ústecký kraj nezpracovává.

 

K samotným dotazům:

podle roudnického starosty Vladimíra Urbana stavební úřad města Roudnice n. L. vydal stavení povolení a všechno je tak připraveno k tomu, aby se začalo s dlouho plánovanou stavbou obchvatu Roudnice.

 

Ano, v současné době jsou vydaná všechna stavební povolení potřebná k realizaci stavby.

 

Znáte už termín, kdy vyhlásíte výběrové řízení na dodavatele, nebo na jakém jednání rady se o něm má hlasovat?  Bude to už v příštím roce?

 

V současné době probíhají poslední kontroly projektové dokumentace spolu s rozpočtem. Předpokládáme, že začátkem roku 2018 by bylo možné zahájit výběrové řízení na zhotovitele stavby.

 

Jak dlouho asi stavba potrvá a kolik spolkne financí z rozpočtu kraje a z dotací IROP?  

 

Dle projektové dokumentace by realizace stavby měla trvat 17 měsíců. Předpokládaná cena je odhadována na vice jak 385 miliónů korun včetně DPH. Přesné rozdělení financí, které budou hrazeny z rozpočtu kraje a které budou hrazeny z dotací IROP, budeme znát až po podání žádosti o dotace na tuto stavbu.

 

Jak stavbu ovlivní první dvoukilometrový úsek od kruhové křižovatky poblíž bývalého masokombinátu k silnici II/246 Roudnice – Mělník, který má uprostřed dva mostky v havarijním stavu?

 

Výstavbu „Nové komunikace u města Roudnice“ by tento úsek neměl ovlivnit. Jediný vliv by měl na celkovou dopravu ve městě Roudnici n/L., a to pouze v případě, že by se Ústeckému kraji podařilo do zahájení realizace stavby „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“ ukončit majetkoprávní vypořádání na rekonstrukci obou mostů a bylo vydáno Stavební povolení na jejich rekonstrukci, která by probíhala současně s realizací výstavby akce „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“. V takovém případě, by se musela koordinovat doprava a objízdné trasy obou staveb tak, aby se oběma stavbám nenarušil průběh stavebních prací.

 

A jak ji ovlivní výsledky hlasování občanů Vědomic při posledních volbách do poslanecké sněmovny, kdy se v rámci tohoto obchvatu občané postavili proti navržené stavbě přeložky silnice II/240 z Roudnice nad Labem přes Vědomice?

 

Nijak, jedná se o úplně jiný obchvat a na ten Ústecký kraj nezpracovává žádnou projektovou dokumentaci.

  Připravila:

Ing. Lucie Dosedělová, tisková mluvčí
oddělení mediální komunikace

odbor kanceláře hejtmana Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 741

mob. +420 723 520 855

dosedelova.l@kr-ustecky.cz

 

 
Zodpovídá: Mgr. Markéta Flochová
Vytvořeno / změněno: 10.1.2018 / 10.1.2018

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém