Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 
ODPOVĚĎ pro Hynka Dlouhého, Žatecký a lounský deník, z 5. listopadu 2013
 

 
 

Dotaz (v původním znění):

 

Zdravím a dovolte po čase opět několik dotazů k Fillovým obrazům v Peruci.

 

1)         Před dvěma roky, když byly obrazy z výstavní síně v Peruci ukradeny a poté rychle policií vypátrány, deklaroval kraj snahu o co nejrychlejší návrat děl Emila Filly zpět do Peruce (při splnění určitých podmínek). Jenže ani po dvou letech nejsou vlastníky zámku splněny, a proto se chci zeptat. Je pro kraj stále prioritou navrátit obrazy do Peruce, jak si to přál malíř, nebo se snaží hledat jiné prostory jinde, kde by díla byla důstojně vystavena? Třeba jinde v Peruci nebo i jinde v kraji?

2)         Jak v současné době probíhají jednání se zahraničními vlastníky zámku v Peruci? Reagují na výzvy kraje? Kdy naposledy například došlo k jednání nebo k výzvě kraje?

3)         Jaké podmínky kraj nadále uplatňuje (vím že se mluvilo například o vodě, elektroinstalaci, novém bezpečnostním zařízení?), aby mohl bezpečně obrazy vystavit a splnili za dva roky majitelé alespoň některé?

4)         Ozývají se v Peruci hlasy, že podmínky kraje jsou příliš přísné. Jaký je k těmto výtkám postoj kraje?

5)         Neplánuje kraj nějakou výstavu, třeba jen dočasnou, kde by obrazy opět veřejnosti alespoň na čas ukázal? Pokud vím, zatím nejsou dostupné veřejnosti.

 

Odpověď:

 

Podmínky skutečně nejsou vlastníky zámku ani nyní splněny. Pro Ústecký kraj je prioritou vrácení obrazů na zámek v Peruci – ovšem v případě, kdy se podaří zajistit základní provozní a bezpečnostní podmínky, což v takto odlehlém objektu v současném stavu není snadné. Jiné místo v Peruci by bylo velmi obtížně nalezitelné a jinde v kraji by přicházela v úvahu pouze Galerie Benedikta Rejta v Lounech, která ovšem také nedisponuje prostory pro takovou stálou instalaci (jež je navíc v rozporu s přáním malíře a jeho ženy o pamětní síni E. Filly na zámku v Peruci). Ústecký kraj se snaží ctít toto přání, ovšem je také povinován zajistit bezpečnost a vhodné podmínky pro vystavení takto cenných výtvarných děl.

Vlastníci zámku zatím nereagují na naše výzvy (podle dostupných informací ani na soudní obsílky). Poslední výzva z naší strany byla učiněna na přelomu srpna a září. Zatím ani nenapravili nic z požadovaného, ovšem některé podmínky, jež musí být naplněny, nezáleží na nich. Např. provozní podmínky – tekoucí voda (přislíbila řešit obec Peruc), teplota, vlhkost, světelné podmínky; bezpečnostní podmínky – zlepšení elektronického a mechanického zabezpečení prostor a vystavených exponátů. Díla vystavená v tomto prostoru také nejsou pojistitelná, pokud nebude zaručena podmínka nepřetržitého dozoru nebo dojezdu zásahu policie do 4 minut, což je vzhledem ke zrušení stálé služebny v Peruci i v okolí a dlouhé dojezdové vzdálenosti z nejbližších služeben v Lounech a Libochovicích velmi obtížně řešitelné a situace zatím příliš nikam nepostupuje.

Ústecký kraj jako vlastník těchto uměleckých děl a řádný hospodář si nemůže dovolit slevit z těchto minimálních bezpečnostních požadavků, zvláště po prokázání funkčnosti, avšak nedostatečnosti bezpečnostních opatření při poslední krádeži. Navíc valná většina podmínek vychází ze zásad péče o předměty ze sbírky muzejní povahy, stanovených zákonem č. 122/200 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a přináležejících předpisů. Ty se na tato umělecká díla také vztahují, protože Ústecký kraj je získal do vlastnictví převodem od státu jako součást sbírky uměleckých předmětů muzejní povahy, kterou spravuje Galerie Benedikta Rejta v Lounech. Laické veřejnosti se mohou zdát požadavky  přísné, ale kraj z nich nemůže jako řádný hospodář slevit už s ohledem na poslední krádež.

Zcizená díla byla vystavena v rekordně krátkém čase po jejich zajištění a navrácení na poměrně dlouhé období přes léto minulého roku v prostorách Galerie Benedikta Rejta v Lounech. Výstava byla přístupná veřejnosti až do podzimu. Přes zimu a valnou část letošního roku podstupovala navrácená díla restaurátorské zákroky, aby byla zajištěna jejich celistvost a optimální stav. Prioritou je pro nás snažit se vrátit obrazy do Peruce, případně připravit podobnou výstavu. 

 

Připravila:

Mgr. Magdalena Hanáčková, tisková mluvčí

odbor kanceláře hejtmana Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 726

mob. 737 203 666

hanackova.m@kr-ustecky.cz

 
Zodpovídá: Mgr. Alena Tichá
Vytvořeno / změněno: 8.11.2013 / 8.11.2013 | Účinnost do: 8.12.2013

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém