Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média > Odpovědi médiím

 
ODPOVĚĎ pro Kláru Hylákovou, Česká televize, 6.5.2019
 

 
 

Dotaz (v původním znění):

Dobrý den, paní Dosedělová,

nedovolala jsem se vám na telefon, zasílám tedy dotaz na mail. Pro téma do dnešní 90´na ČT24 o spalničkách sháním informace ohledně očkování zdravotníků na spalničky. Moc prosím o zodpovězení co nejdříve, ideálně do 12:00. Předem moc děkuji.

Ráda bych se vás požádala o informace ohledně očkování zaměstnanců v krajských nemocnicích – kolik zdravotníků bylo očkováno a na jakých oddělení, jestli se očkovalo plošně nebo na základě testu protilátek, jaké bylo nařízení ze strany kraje.  


Odpověď:

Dobrý den,

posílám informace, které nám zaslaly jednotlivé nemocnice jako odpověď na výzvu ministerstva. Bohužel vás zklamu, ale ve většině případů nemocnice neuvádí ve své odpovědi čísla.

Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje obdržel od poskytovatelů následující informace k dotčené problematice:

 

 • Městská nemocnice Duchcov - VITA, s.r.o.

   

Testováni všichni zaměstnanci nemocnice - 31 pracovníků bez protilátek (z toho dva odmítají očkování). Přeočkování vakcínou realizováno.

 

 • Krajská zdravotní, a. s.

   

  Aktuální situace:

  - probíhá odebírání protilátek těm, kteří spalničky neprodělali a nebyli očkovaní v uplynulých deseti letech. Pokud si zaměstnanec toto nepamatuje, nebo si není jistý – odebírají se protilátky.

  - podle výsledků případně doporučeno očkování jednou dávkou trivakcíny MMR.

- pokud zaměstnanec očkování odmítne je toto potvrzeno podpisem zaměstnance na formuláři „Odmítnutí očkování proti spalničkám“.

 

 • Nemocnice Litoměřice, a.s.

   

  Aktuální situace:

  - u zdravotnických pracovníků, pracujících na pracovištích, kde by mohli představovat potenciální riziko nebo by mohli být ohroženi touto infekční nemocí, jsme provedli vyšetření protilátek u všech, kteří chorobu prokazatelně neprodělali a dobrovolně pak u těch, kdo si jejím proděláním v dětství nebyli jisti.

  - u těch pracovníků, kde byla zjištěna nižší než protektivní hladina protilátek, bylo doporučeno očkování příslušnou vakcínou z prostředků nemocnice – momentálně v realizaci

  - zaměstnanci, kteří mají hladinu protilátek zjevně nedostatečnou pro jejich ochranu před onemocněním spalničkami, byli upozorněni, že pokud se očkování nezúčastní, budou přesunuti na pracoviště s menším rizikem kontaktu s touto chorobou.

 

 

 • Nemocnice Kadaň s.r.o.

 

Aktuální situace:

Všichni zdravotničtí zaměstnanci dětského a dorostového oddělení byli vyšetřeni na hladinu protilátek proti spalničkám. U těch, kteří jsou indikováni a souhlasí, bude provedeno přeočkování po dodání objednané vakcíny. Následně bude rozhodnuto dle epidemiologické situace o ev. vybrání dalšího pracoviště nemocnice.

 

 • Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.

 

Aktuální situace:

Všichni zaměstnanci nemocnice v Rumburku byli vyzváni k možnosti odběru hladiny protilátek proti spalničkám (k 31. 03. 2019 evidováno 220 zaměstnanců). V případě nedosahující protektivní hladiny protilátek budou mít zaměstnanci možnost se nechat oočkovat proti spalničkám. Zaměstnanci jsou poučeni o tom, že v případě, že budou mít podezření, že se mohli nakazit a mají projevy nemoci, připomínající spalničky, se neprodleně spojí se svým praktickým lékařem.

 

 • Nemocnice Žatec, o.p.s.

   

Aktuální situace:

Dle rozhodnutí vedení nemocnice nebude organizace podnikat žádná zvláštní opatření v problematice výskytu spalniček. Toto rozhodnutí bylo vydáno na základě prostudování problematiky a zjištěného nízkého počtu výskytu onemocnění v Ústeckém kraji (dle statistiky KHS).

 

 • Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o.

Bez odpovědi.

 

Připravila:

Ing. Lucie Dosedělová, tisková mluvčí
oddělení mediální komunikace

odbor kanceláře hejtmana Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 741

mob. +420 723 520 855

dosedelova.l@kr-ustecky.cz

 
Zodpovídá: Mgr. Markéta Flochová
Vytvořeno / změněno: 7.5.2019 / 7.5.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém