Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Odbor školství připravil jako vůbec první v republice seminář o vzdělávacích programech

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
Tyto programy by měly v budoucnu vymezit a definovat nezbytný základ vzdělávání v daném oboru, a to jak všeobecného, tak i odborného. Stanovují také požadavky na znalosti žáků a na výsledky vzdělávání, kterých by mělo být v jednotlivých vzdělávacích oblastech dosaženo.
 

 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA ze dne 3.12.2004

 

Odbor školství připravil jako vůbec první seminář o vzdělávacích programech

 

Jako vůbec první v  republice připravil odbor školství mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého seminář věnovaný problematice rámcových vzdělávacích programů, školních vzdělávacích programů a jejich vazbě na Integrovaný systém typových pozic. Prezentace, která se konala 2. prosince za účasti zástupců Národního ústavu odborného vzdělávání RNDr. Miroslava Kadlece a firmy Trexima, spol. s r.o., zastoupené ing. Jolanou Blažíčkovou v prostorách ústecké Obchodní akademie, byla určena především pro ředitele středních škol, konzervatoří a středních odborných učilišť. Účastníci semináře se seznámili s problematikou rámcových vzdělávacích programů, jejichž vznik souvisí s přijetím nového školského zákona.

            Tyto programy by měly v budoucnu vymezit a definovat nezbytný základ vzdělávání v daném oboru, a to jak všeobecného, tak i odborného. Stanovují také požadavky na znalosti žáků a na výsledky vzdělávání, kterých by mělo být v jednotlivých vzdělávacích oblastech dosaženo. Na rozdíl od stávajících učebních osnov nekladou důraz na učivo jako takové, ale soustředí se především na výsledky vzdělávání. Do dvou let od vydání rámcových  vzdělávacích programů by měly střední školy všech druhů a typů včetně  konzervatoří zpracovat vlastní školní vzdělávací programy, které stanoví konkrétní cíle, délku, formy a obsah vzdělávání.

Další oblastí, které se seminář podrobně věnoval, byl Integrovaný systém typových pozic. Jedná se o systém, který na základě zadání Ministerstva práce a sociálních věcí zpracovává firma Trexima spol. s r.o.. Systém je veřejně přístupný na internetu (www.istp.cz) a  popisuje situaci na trhu práce v České republice. Dokumentuje typy jednotlivých pracovních pozic včetně příslušných požadavků na vzdělání, rizikových faktorů nebo například osobních předpokladů pro výkon dané profese. Velmi užitečný může být tento detailní přehled například pro žáky devátých tříd základních škol, kteří si vybírají budoucí povolání. Pro zástupce středních škol pak může být systém přínosem právě při vytváření vzdělávacích programů jednotlivých škol.

 

 

 

Vydala: Mgr. Romana Žatecká, tisková mluvčí Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 754, mobil 603 192 631

e-mail: zatecka.r@kr-ustecky.cz

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 3.12.2004 / 3.12.2004 | Zveřejnit od-do: 3.12.2004-3.3.2005

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém