Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí a zemědělství > Žádosti o stanovisko krajského úřadu k dotaci (SFŽP ČR, MŽP, MZe,OPŽP, ROP, EHP, OPD, CÍL3)

 

Ohlašování údajů agendy ovzduší za rok 2013 prostřednictvím ISPOP

 
 

 
 

V souvislosti se změnami právní úpravy na úseku ochrany ovzduší dochází k rozdělení původně jediného formuláře pro ohlášení povinností agendy ovzduší F_OVZ_SPOJ na dvě samostatná hlášení:

·         formulář pro poplatkové přiznání F_OVZ_POPL

·         formulář pro souhrnnou provozní evidenci F_OVZ_SPE.

Povinnost podat poplatkové hlášení za rok 2013 plyne z § 15 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Formulář F_OVZ_POPL musí v termínu do 31. 03. 2014 podat výhradně prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) každý provozovatel, který provozuje alespoň jeden vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a zároveň platí, že celková výše poplatku za poplatkové období 2013 činí 5 000 Kč a více. ISPOP neumožní podání hlášení F_OVZ_POPL tomu, jehož výše poplatku nedosáhne alespoň 5 000 Kč. Platební výměr vydá krajský úřad pouze těm provozovnám, u nichž celková výše poplatku za  poplatkové období 2013 činí 50 000 Kč a více.

Povinnost ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence (hlášení F_OVZ_SPE) má dle § 17, odst. 3, písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší provozovatel každého stacionárního zdroje vyjmenovaného v příloze č. 2 tohoto zákona, s výjimkou kategorie označené kódem 8. „Chovy hospodářských zvířat s celkovou roční emisí amoniaku nad 5 t včetně“. Ohlašování se provádí i za zdroje, které byly v provozu pouze část roku, nebo byly po celý rok mimo provoz.

Vzhledem ke skutečnosti, že v současnosti není v zákoně o ochraně ovzduší žádný termín, do kdy je provozovatel povinen zaslat hlášení F_OVZ_SPE do ISPOP, krajský úřad tímto žádá provozovatele, aby tak učinili do 31. 03. 2014. Zároveň provozovatele žádá, aby přílohou formuláře F_OVZ_SPE byl způsob výpočtu množství emisí (pouze u zdrojů, pro které bude podáno i poplatkové hlášení) a roční hmotnostní bilance těkavých organických látek (pouze pro zdroje označené v příloze č. 2 zákona kódem 9.1.-9.25., s výjimkou 9.11.).

Podrobné informace k ohlašovní údajů agendy ovzduší za rok 2013, včetně uvedení konkrétních návodů na podání hlášení, lze nalézt na internetových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/emise/evidence/aktual/spe_uvod_cz.html.

Další informace lze rovněž nalézt na internetových stránkách ISPOP: http://www.ispop.cz/.

 
Zodpovídá: Regina Kailová
Vytvořeno / změněno: 17.2.2014 / 17.2.2014

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém