Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Hlavní web

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 17. 3. 2017.
 

 
 

Dotaz žadatele:

„žádám o poskytnutí všech písemností vzniklých v rámci výběrového řízení na zařízení určená pro pobyty žáků v programu PAŽIT_2017“ 

 

Odpověď:

Program „Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvojbyl zahájen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 60/18/2003 ze dne 4. 6. 2003. V období 2004 - 2005 probíhalo jeho praktické ověřování a následně byl realizován v plném rozsahu.

Ubytovací zařízení, která jsou do programu „Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj PAŽIT“ zařazena, byla vybrána na základě poptávkového řízení v lednu 2006, přičemž se nejednalo o veřejnou zakázku ve smyslu zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Nabídky byly vyhodnoceny v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje. Odbornými posuzovateli byli členové Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého kraje. Při výběru se posuzovala následující kritéria: cena, umístění objektu a navrhovaný program, který bude zpracován na pět dnů a bude zabezpečovat celodenní výchovnou a vzdělávací činnost.

Na základě výše uvedených kritérií bylo odbornými posuzovateli vybráno těchto pět zařízení:

  1. AVIS s.r.o. Ústí n. L. Sempra Nové Křečany 

  2. Rekreační a ekologické středisko, Natura Rumburk s.r.o.

  3. Soukromá rekreace Tornův mlýn

  4. SPORTCENTRUM Jiřetín pod Jedlovou

  5. Horský hotel ARNICA, Háj pod Klínovcem


V roce 2014, na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/62R/2014 ze dne 17. 9. 2014, byl Horský hotel ARNICA z programu „Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj PAŽIT“ vyřazen, a to z důvodu zjištěných závažných nedostatků uvedených ve zprávě Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje.S ohledem na časový odstup bylo se všemi předmětnými materiály naloženo v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů a Spisovým řádem Krajského úřadu Ústeckého kraje.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 31.3.2017 / 31.3.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém