Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí a zemědělství

 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje (PRVKÚK)

 
logo ÚK
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje, zkráceně PRVKÚK je koncepčním dokumentem kraje, který obsahuje přehled obcí a jejich místních částí z hlediska současného a výhledového stavu v zásobování pitnou vodou a likvidaci odpadních vod.
 

 
 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje, zkráceně PRVKÚK je koncepčním dokumentem kraje, který obsahuje přehled obcí a jejich místních částí z hlediska současného a výhledového stavu v zásobování pitnou vodou a likvidaci odpadních vod.


 Jednotlivé obce, případně místní části lze vyhledat podle příslušnosti k obci s úřadem s rozšířenou působností (ORP) zadáním názvu do dotazu po otevření příslušného souboru s názvem ORP v programu Adobe Reader. K dispozici jsou prozatím pouze textové karty obcí. Pracujeme na webové aplikaci, díky které bude možné zveřejnit i grafickou a tabulkovou část PRVKÚK. V případě zájmu o tabulkovou a grafickou část PRVKÚK, např. pro potřeby žádostí z OPŽP, se prosím obracejte na uvedenou kontaktní osobu.


            Průběžné aktualizace (dříve „Změny“) PRVKÚK, které byly schváleny zastupitelstvem, jsou vyznačeny v jednotlivých kartách obcí.


            Dne 5. září 2016 byla schválena aktualizovaná Pravidla pro zpracování, projednání a schválení průběžné aktualizace Plánů rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje (dále jen „Pravidla“) Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 115/1Z/2016. K jednotlivým návrhům průběžných aktualizací PRVKÚK bude přistupováno individuálně podle konkrétních místních podmínek a aktuálního stavu. Pravidla, v případě aktualizací výhledového stavu, kladou větší důraz na povinnost předkladatelů návrhů hledat optimální řešení z hlediska ekonomického, technického a ekologického. Novinkou Pravidel je příloha č. 1, kde obce naleznou formulář pro podání návrhu na průběžnou aktualizaci.


Předkládané aktualizace jsou v souladu s pokynem MZe posuzovány z hlediska trvale udržitelného rozvoje, který lze zajistit, jen pokud je možné generovat finanční prostředky na obnovu vodohospodářské infrastruktury v reálných sociálně únosných cenách pro vodné a stočné. Z toho důvodu je po navrhovatelích průběžné aktualizace výhledového stavu požadována rozvaha o plánovaném vodném, popřípadě stočném po realizace plánovaného záměru výstavby centrální vodohospodářské infrastruktury.


Nadále zůstávají v platnosti dřívější hlavní zásady, a to zejména:


  • U obcí do 300 obyvatel musí být provedeno porovnání reálných variant zásobování pitnou vodou zohledňující nebezpečí znehodnocování jakosti vody ve vodovodním přivaděči při omezené spotřebě.

  • V obcích, kde bude podporována výstavba nebo dostavba vodovodu, bude zároveň řešeno nakládání se splaškovými vodami.

  • U obcí do 2000 ekvivalentních obyvatel bude provedeno porovnání reálných variant řešení nakládání se splaškovými vodami.


Kontaktní  osoba: Bc. Petr Strnad, tel.: +420 475 657 161, e-mail: strnad.p@kr-ustecky.cz


Zástup: Ing. Anna Lehká, tel. 475 657 451, lehka.a@kr-ustecky.cz


Karty obcí včetně místních částí byly aktualizovány k 11.9.2017


 


  

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Eva Černá
Vytvořeno / změněno: 18.3.2008 / 12.5.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém