Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Hlavní web

 

Počet vydaných rozhodnutí Krajským úřadem Ústeckého kraje, jejichž předmětem bylo rušení nočního klidu štěkáním psa

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 16.2.2007
 

 
 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 16.2.2007

 

Doprovodná informace:

 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor správních činností a krajský živnostenský úřad obdržel dne 6. 2. 2007 podnět k přezkoumání rozhodnutí u kterého byla zároveň i žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/199 Sb., v platném znění, která se týkala:

 

  1. Co je míněno pod pojmem hlídací pes, jakými vlastnostmi se vyznačuje?
  2. Kolik rozhodnutí v jednotlivých letech Krajský úřad v Ústí nad Labem vydal za

      posledních 10 let, jejichž předmětem bylo rušení nočního klidu štěkáním psa.

 

zdejší odbor se k žádosti o poskytnutí informace vyjádřil takto:

 

k bodu 1

 

bylo dle ust. § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů odloženo, protože  podle ust. § 2 odst. 1 citovaného zákona,  mají mimo jiné povinné subjekty povinnost, poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, a  požadovaná informace pod bodem 1  se nevztahuje k naší působnosti.

 

k bodu 2

 

nejdříve byl žadatel informován o tom kdy zahájil svoji činnost Krajský úřad Ústeckého kraje. Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem voleb do zastupitelstev v krajích, tudíž Krajský úřad Ústeckého kraje zahájil svoji činnost od 12. listopadu 2000. Z uvedeného důvodu  nebylo možné vyhovět žádosti a podat informaci kolik rozhodnutí v jednotlivých letech Krajský úřad Ústeckého kraje vydal za posledních 10 let, jejichž předmětem bylo rušení nočního klidu štěkáním psa, neboť tato informace nebyla reálná.

 

Dále byl žadatel informován o skutečnosti, že odvolací řízení ve věci rušení nočního klidu dle ust. § 47 odst. 1 písm. b) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, bylo do 31. 12. 2002 plně v kompetenci pouze okresních úřadů, které k uvedenému datu zanikly a od 1. 1. 2003 převzal jejich agendu v odvolacím řízení krajský úřad.

 

Od 1. 1. 2003 do 18. 12. 2006 nebylo doručeno zdejšímu úřadu žádné odvolání proti rozhodnutí orgánu I. stupně ve věci rušení ust. § 47 odst. 1 písm. b) přestupkového zákona, kdy by mělo dojí k rušení nočního klidu štěkáním psa.

 

 

 

Připravil: Ing. Jaroslav Švec, odbor správních činností a krajský živnostenský úřad

vedoucí oddělení správních činností

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 307

svec.j@kr-ustecky.cz

 

 
Zodpovídá: Bc. Lucie Jarolímková
Vytvořeno / změněno: 23.8.2007 / 23.8.2007

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém