Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad > Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb.

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 15. 6. 2017.
 

 
 

Dotaz žadatele (doslovný výňatek):

„Prosím o informaci:

1. zda váš úřad uložil v období od 1.1.2015 do 15.6.2017 sankci za správní delikt dle ust. § 118, odst. 3 písm d) zákona č., 372/2011, o zdravotních službách (ZZS), tj. za delikt, kdy poskytovatel zdravotních služeb poruší povinnost mlčenlivosti dle ust. § 51 ZZS,

2. a pokud uložil, prosím o stručnou informaci o vašem rozhodnutí v této struktuře:

a) spisová značka věci,

b) stručný popis jednání, v němž úřad shledal porušení povinnosti mlčenlivosti (lze ocitovat např. výrokovou část rozhodnutí),

c) uložená sankce,

d) zda bylo proti rozhodnutí podáno odvolání,

e) zda rozhodnutí nabylo právní moci.

…“.

Odpověď:

Sdělujeme Vám, že v požadovaném období Krajský úřad Ústeckého kraje neuložil pokutu za porušení § 51 zákona o zdravotních službách.

 

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 14.9.2017 / 14.9.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém