Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí a zemědělství > Žádosti o stanovisko krajského úřadu k dotaci (SFŽP ČR, MŽP, MZe,OPŽP, ROP, EHP, OPD, CÍL3)

 
logo ÚK
 

 
 Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, která by měla zjednodušit proces posuzování vlivu stavebních záměrů na životní prostředí je již v současnosti ve Sbírce předpisů ČR pod číslem č. 326/2017 Sb. Dokument nalézt na webu poslanecké sněmovny - http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=1003&CT1=0. Novelizovaný zákon bude účinný ode dne 1.11.2017. Podrobný navigátor pro záměry spadající pod působnost novely zákona pro Vás připravujeme.
V případě potřeby kontaktujte některého z pracovníků, zabývajících se touto agendou:

-     Ing. Jan Koutecký (koutecky.j@kr-ustecky.cz) tel. 475 657 970

samostatný referent EIA/SEA


Ing. Irena Jeřábková (jerabkova.i@kr-ustecky.cz) tel. 475 657 208

samostatný referent EIA

 

-     Ing. Dagmar Hyblerová (hyblerova.d@kr-ustecky.cz) tel. 475 657 170

samostatný referent EIA/SEA, posuzování projektů hrazených ze strukturálních a dalších fondů


Bc. Zuzana Dynterová (dynterova.z@kr-ustecky.cz) tel. 475 657 144  

samostatný referent EIA/SEA, geologie, pohřebnictví, Radon

 


 
Zodpovídá: Ing. Jan Koutecký
Vytvořeno / změněno: 10.2.2016 / 10.2.2016

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém