Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Rozvoj kraje > Projekty > ADAPT2DC > Dokumenty

 
.
Řízení a koordinace projektu
 

 
 

Předmětem pracovního balíčku WP1 je přesvědčivé, hladké a bezproblémové řízení projektu ADAPT2DC, s různými milníky, kontrolními mechanismy a flexibilním řízením rizik pro zajištění postupu řešení projektu na základě mezinárodního partnerství. Principy řízení vycházejí z běžných nástrojů a procedur projektového řízení, které jsou doplněny několika vybranými technickými orgány, které budou dohlížet nad realizací projektu. Na počátku projektu bude zřízena Technická řídící komise (TMB), která ponese hlavní zodpovědnost za řízení projektu. Externí dohled nad projektem bude zajištěn Externím poradním orgánem (EAB). Pro zajištění práv a povinností při realizaci projektu bude všemi partnery podepsána Dohoda o partnerství. Vedoucí partner zpracuje Projektovou příručku a zprovozní internetovou platformu pro průběžnou výměnu aktuálních informací o projektu a jeho postupu.

Koordinace postupu řešení projektu a finanční řízení projektu se všemi partnery bude zajištěno organizováním pololetních jednání TMB. Vedoucí partner i národní partneři tak vypracují šest zpráv pro jednání konsorcia, představí výstupy pracovních balíčků a budou informovat o plnění harmonogramu pracovních balíčků. Projekt bude zahájen zahajovací konferencí v Erfurtu. Bude zřízena interní Projektová řídící komise (PSB), která bude identifikovat možné problémy s řešením projektu a společně s TMB a EAB bude tyto problémy řešit. PSB bude provádět supervizi nad realizací jednotlivých činností a je rovněž součástí kontrolního systému rizik. PSB bude činit veškerá rozhodnutí týkající se realizace činností, partnerů a výstupů.

PSB se bude scházet jedenkrát za 12 měsíců. Vedoucí partner společně s TMB bude dohlížet a řídit proces reportingu. TMB bude shromažďovat dílčí zprávy jednotlivých partnerů a bude z nich vytvářet dílčí zprávu o postupu projektu, která bude předávána na Společný technický sekretariát. Vedoucí partner nese zodpovědnost za včasné předávání zpráv a rovněž za včasné zasílání refundovaných finančních prostředků z ERDF na účty jednotlivých partnerů.

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Dalibor Špoták
Vytvořeno / změněno: 4.9.2013 / 4.8.2013

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Rozvoj kraje

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Jan Kadraba

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém