Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Rozvoj kraje > Projekty > ADAPT2DC > Dokumenty

 
.
Nastavení kompetencí a přenos know-how pro řízení upadajících regionů a měst
Začlenění výsledků analýz, pilotních akcí a strategií do procesu tvorby politik pro zajištění implementace výsledků
 

 
 
Pro účinné začlenění strategií pro zmírnění demografických změn je nezbytné nejen distribuovat výsledky projektu, ale rovněž podpořit jejich využívání, aktivovat je v oblasti politického rozhodování a realizovat je na různých územních úrovních. Šíření výsledků a jejich aktivizace bude zaměřeno na širokou škálu cílových zájmových skupin s využitím víceúrovňového a vícesektorového přístupu. Cílovou skupinou pracovního balíčku jsou proto zájmové skupiny zodpovědné za územní rozvoj na evropské, mezinárodní, národní a regionální úrovni. Cílem je vytvořit jednotný politický rámec pro aplikaci inovativních modelů vyvinutých v rámci projektu a tím zajistit jejich implementaci přímo v praxi. Preo tyto účely bude vypracován výukový materiál, který bude mít několik účelů:
1. zvýšit povědomí zájmových skupin o demografických změnách a jejich důsledcích na venkovské oblasti, menší a středně velká města 2. ukázat možné strategické přístupy pro zmírnění demografických změn v rámci daného politického rámce 3. demonstrovat praktické příklady, jak implementovat tato inovativní řešení a jejich vedlejší efekty Vzdělávací semináře budou zaměřené na transferu znalostí z projektu na odborníky zodpovědné za rozhodovací procesy. Semináře budou mít interaktivní charakter a jejich učební osnovy budou přednostně orientovány na praktickou použitelnost. Semináře budou dále spojeny s návštěvou jednotlivých zemí a různých druhů postižených území (upadající oblasti, menší a středně velká města).
Součástí pracovního balíčku bude i vytvoření elektronické knihy, která nebude složit jen jako studijní materiál pro semináře, ale umožní přenos poznatků a znalostí získaných v rámci projektu širšímu publiku. Tím se ještě více posílí povědomí o problémech demografických změn ve střední Evropě a potřeba se s nimi vyrovnat na úrovni EU. Distribuce výsledků projektu bude opravdu rozsáhlá, aby se docílilo maximální informovanosti o demografických problémech střední Evropy, a to nejen v rámci EU, ale i mimo ni. Při distribuci výsledků bude využito několik sítí a organizací ve střední Evropě a EU, čímž se zároveň zajistí udržitelné využívání výsledků projektu po oficiálním ukončení projektu.
 

Odkazy

 
Zodpovídá: Dalibor Špoták
Vytvořeno / změněno: 21.12.2013 / 19.12.2013

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Rozvoj kraje

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Jan Kadraba

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém