Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad > Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb.

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 10. 9. 2017.
 

 
 

Dotaz žadatele (doslovný výňatek):

„Žádám o poskytnutí podkladů vztahujících se k přezkoumání hospodaření města Osek za rok 2016 (j.č.: 495/KON/2016), jak k dílčímu přezkoumání z 10.10. – 12.10.2016, tak ke konečnému přezkoumání 24.4. – 26.4.2017.

Jakým způsobem byly nalezené nedostatky městu předány (zápisy), jak bylo požadováno jejich odstranění a jaký byl postup města Osek. Zajímá mne oboustranná korespondence týkající se nalezených nedostatků i doklady, které byly v tomto ohledu předány Krajským úřadem Ústeckého kraje městu Osek a městem Osek Krajskému úřadu Ústeckého kraje.

Dále by mne zajímalo, zda byly obdobné nedostatky (finanční dar starostce) nalezeny také při přezkoumání v roce 2014, respektive 2015. (vzhledem k tomu, že stejný dar jako v roce 2016 byl zastupitelstvem města Oseka schválen i 10.12.2014)“.

 

Odpověď:

Na základě Vaší žádosti (podatelnou krajského úřadu evidována dne 10. 9. 2017 pod JID č. 146554/2017/KUUK) o poskytnutí podkladů vztahujících se k přezkoumání hospodaření města Osek za rok 2016 (č.j. 495/KON/2016) Vám zasíláme informace k dílčímu přezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo ve dnech 10. 10. 2016 – 12. 10. 2016, a ke konečnému přezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo ve dnech 24. 4. 2017 – 26. 4. 2017.

K jednotlivým požadavkům dle Vaší žádosti uvádíme:

1. „Jakým způsobem byly nalezené nedostatky městu předány (zápisy), jak bylo požadováno jejich odstranění a jaký byl postup města Osek“:

Postup při přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, tedy i vztah mezi krajským úřadem jako přezkoumávajícím orgánem a přezkoumávaným územním celkem, jejich práva a povinnosti upravuje zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přezkoumávání hospodaření“).

V příloze zasíláme Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Osek za rok 2016, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Osek za rok 2016 a související dokumenty. Pokud jde o zjištění neoprávněného poskytnutí finančního daru starostce obce, bylo při konečném přezkoumání kontrolním pracovníkům doloženo napravení chyby -  revokace usnesení a vrácení finančního daru na účet města, obojí dne 12. 4. 2017. Protože k přijetí opatření k nápravě nedošlo do 31. 12. 2016, i když bylo možné usnesení o poskytnutí daru revokovat již na zasedání Zastupitelstva města Osek konaném dne 7. 12. 2016, je předmětný nedostatek uveden rovněž v Závěru Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Osek za rok 2016 (JID č. 1325/2017/KUUK). 

2.  Zda byly obdobné nedostatky (finanční dar starostce) nalezeny také při přezkoumání  v roce 2014, respektive 2015 vzhledem k tomu, že stejný dar jako v roce 2016 byl zastupitelstvem města Osek schválen i 10. 12. 2014“:

Při přezkoumání hospodaření města Osek za roky 2014 a 2015 nebyl nedostatek spočívající ve schválení daru starostce města zjištěn.

 

Žadateli byly poskytnuty tyto přílohy.


 

1)    Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Osek za rok 2016 ze dne 12.10.2016, JID č. 101812/2016/KUUK

2)    Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Osek, konaného dne 29. 6. 2016 – usnesení č. 41/2016

3)    Nesouhlas se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření ze dne 17.10.2016, JID č. 158978/2016/KUUK

4)    Nesouhlas se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření – odpověď ze dne 3.11.2016, JID č. 168373/2016/KUUK

5)    Nesouhlas se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření – zaslání odpovědi MV ČR ze dne 25.11.2016, JID č. 178033/2016/KUUK

6)    Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Osek, konaného dne 12. dubna 2017 – usnesení č. 18/2017 (revokace usnesení ze dne 29.6.2016)

7)    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Osek za rok 2016 ze dne 26.4.2017, JID č. 1325/2017/KUUK

8)    Opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2016 ze dne 11.7.2017, JID č. 112176/2017/KUUK

9)    Nápravné opatření nedostatků zjištěných při přezkumu hospodaření ze dne 25.7.2017, JID č. 122359/2017/KUUK 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 15.9.2017 / 15.9.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém