Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Doprava Ústeckého kraje

 

Příměstská doprava Most - Litvínov od 1. ledna 2015

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
Příměstská doprava
Jak bude zajištěna doprava od roku 2015 v příměstské oblasti obsluhované linkami městské autobusové dopravy?
V okolí Mostu a Litvínova jsou zachovány některé linky MAD, které budou i nadále vyjíždět za hranice obou měst a poskytovat služby dojíždějícím cestujícím.
 

 
 

Kdo bude v příměstské dopravě zajišťovat od roku 2015 část dopravních výkonů?
DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. Tato služba nebude zajišťována na základě výběrového řízení, nebo smluvním vztahem s dopravcem, ale prostřednictvím smlouvy uzavřené mezi Ústeckým krajem s městy Most a Litvínov.
 

Proč je zvolena tato forma spolupráce?
V lokalitách, které navazují na města formou připomínající spíše souvislou zástavbu či předměstí, a kde je silná vazba na městský dopravní systém je zvolena oboustranně výhodná spolupráce. Ústecký kraj pouze přiobjednává dodatečné spoje k linkám MAD v úseku vedoucím za hranice města. Kromě úspory také dochází k šetrnému přístupu k životnímu prostředí i organizaci provozu uvnitř města, neboť zde nejsou ve velké míře souběžně provozovány dva dopravní systémy.
Tento formát však nejde zvolit všude a lze jej realizovat pouze v omezeném rozsahu objednávky.
 

Bude zde možné využívat i jiné linky?
Výhoda tohoto systému je, že linky z okolí primárně navazují na ostatní síť městské dopravy. V menší míře však existuje i vazba na linkovou dopravu a železnici. 
 

Jaké se bude platit jízdné?
Prozatím dle tarifu městské dopravy vyhlášené dopravcem DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova. Ten bude částečně upraven tak, aby zohledňoval vzdálenost některých obsluhovaných lokalit. Zároveň probíhají jednání v přípravě na užší tarifní spolupráci a možnost využívání systému zónově relačního tarifu Dopravy Ústeckého kraje.

O novém tarifu budeme cestující informovat dle aktuálního vývoje.

   

Linky

 

Počítá se s přepravou starších nebo pohybově nebo jinak zdravotně omezených cestujících?
Všechny autobusy zajišťující spojení objednané nebo spolu objednané Ústeckým kraje budou bezbariérově přístupné.

Bude nastavena a kontrolována kvalita přepravy?
Kromě již uvedené zásady bezbariérovosti je nastavený systém kvality, který kompromisně vyhovuje požadavkům kraje a městské dopravě. Myšleno je samozřejmě na přepravu kočárků a cestujících na vozíku.

Významným prvkem v kvalitě je i přepravní kapacita autobusů. I zde se na jednotlivé linky budou vypravovat autobusy s ohledem na požadavky kraje. Minimální kapacita bude proměnlivá u počtu míst k sezení a stání podle aktuálně nasazeného vozidla, ale celková minimální kapacita bude mít jednotný parametr dle  níže zobrazených údajů.

kapacita

 

Kde budeme získávat informace o změnách?
Na tomto portálku oddělení dopravní obslužnosti odboru dopravy a silničního hospodářství Ústeckého kraje, www.dopravauk.cz . Zároveň je připravována informační kampaň, která bude včas cestující informovat o nadcházejících změnách.

 

Níže jsou ke stažení jízdní řády s platností od 1.1.2015. Je možné, že v souvislosti s celostátní změnou jízdních řádů od 14.12.2014 bude změna u některých linek realizována již k tomuto termínu. 

 
Zodpovídá: Jan Maxa
Vytvořeno / změněno: 30.9.2014 / 30.9.2014 | Zveřejnit do: 18.3.2015

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém