Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Připravovaná restrukturalizace regionu přinese konkrétní pomoc Ústeckému kraji

 
12
Ústecký kraj potřebuje intenzivní a cílenou podporu ze strany státu, aby nastartoval svou ekonomiku. Na tuto potřebu reaguje připravovaný Akční plán strategie restrukturalizace, který obsahuje konkrétní opatření podpory ve formě finančních prostředků, legislativních úprav či systémových změn.
 

 
 

Na čtyři desítky osobností veřejného života regionu se sešly ve čtvrtek 2. března při společném jednání Regionální stálé konference (RSK) a Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje (HSR-ÚK), které proběhlo v prostorách Krajského úřadu Ústeckého kraje, k diskuzi nad připravovaným Akčním plánem strategie restrukturalizace regionu.

Náměstek hejtmana Stanislav Rybák, místopředseda RSK, v úvodu konstatoval, že součástí projektu Restart regionu je věcná diskuze různých platforem i veřejnosti. „Výsledkem budou návrhy konkrétních opatření shrnutých v Akčním plánu. Jednou z takových diskuzí je i dnešní jednání,“ uvedl Stanislav Rybák.

Zástupkyně zmocněnce vlády a předsedkyně HSR-ÚK Gabriela Nekolová připomněla důvod, vznik a průběh strategie restrukturalizace: „Chceme, aby Ústecký kraj dosáhl úrovně ostatních regionů ČR, zvýšil svou konkurenceschopnost, oživil ekonomiku, zlepšil svou image s cílem snížení odlivu mladých kvalifikovaných odborníků mimo region a byl vhodným místem pro život svých obyvatel. Strategie restrukturalizace, včetně Akčních plánů, vzniká už víc než rok za podpory vlády ČR, ministerstev, ale především na základě požadavků přímo z regionu. My musíme říct, co přesně potřebujeme, a jak a co u nás může fungovat.“

Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, označovaný jako Restart, schválila vláda na začátku letošního roku. Jeho záměrem je urychlit vládní podporu těchto regionů, zabránit jejich vylidňování a na základě konkrétních opatření zastavit jejich zaostávání a nastartovat prosperitu. Připravované Akční plány již obsahují konkrétní opatření, potřebu finančních prostředků, legislativních úprav či systémových změn.

Restart se cíleně zaměřuje na sedm nejdůležitějších oblastí s nejširším možným vlivem na zlepšení hospodářské situace v kraji. Jsou jimi: Podnikání a inovace, Přímé zahraniční investice, Výzkum a vývoj, Lidské zdroje, Sociální stabilizace, Infrastruktura, Životní prostředí. V diskusi, do níž se mimo jiné zapojili zástupci poskytovatelů zdravotních služeb, Univerzity J. E. Purkyně i ústecké samosprávy, zazněla řada podnětných námětů.  Nechyběla konkrétní témata jako zkvalitnění zdravotní péče v kraji také např. výstavbou nového kardiochirurgického centra, udržení kvalifikované pracovní síly díky rozšíření zázemí pro výuku, revitalizace a následné využití starých areálů nejen v Ústí nad Labem pro rozvoj hospodářství regionu, potřeba obnovy Krušných hor a další.

Součástí projektu Restart je rozsáhlá diskuse s odbornou i širokou veřejností. Lidé se mohou vyjádřit jak k strategickému rámci, tak ke konkrétním opatřením v daných regionech. Za tímto účelem je spuštěn webový portál www.restartregionu.cz

re
Náměstek hejtmana a místopředseda RSK Stanislav Rybák a předsedkyně HSR-ÚK Gabriela Nekolová

re

re

 

re

 

 

 

 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 3.3.2017 / 3.3.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém