Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad > Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb.

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 15. 6. 2015.
 

 
 

Dotaz žadatele: (doslovný výňatek)

„Žádám Vás o zaslání přístupu do registru oznámení podle zákona o střetu zájmu (potřebné dokumenty zasílám v příloze).“.

 

Odpověď:

přijali jsme Vaši žádost o nahlédnutí do registru oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, a zasíláme Vám adresu, přístupové jméno i heslo. Je pro Vás nastaven přístup pro registr http://registr.kr-ustecky.cz, přístupové jméno:  

 

xxxxxx xxxxx

přihlašovací jméno: xxxxx

heslo: xxxxxx

 

Současně Vás informujeme, že pokud použijete nebo budete dále zpracovávat údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře, dopustíte se spáchání přestupku dle § 23 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 50 tisíc Kč. Stejná pokuta Vám hrozí, jestliže sdělíte své přístupové heslo jiné osobě.

Podle § 13 odst. 9 zákona č. 159/2006 Sb. pro Vás platí, že veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány, s výjimkou údajů o členech zastupitelstva Ústeckého kraje, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Zpracováním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zvláštních právních předpisů, tj. dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracováním údajů vedených v registru se rozumí dle zákona č. 101/2000 Sb. zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace..

 
Zodpovídá: Bc. Pavla Pilařová
Vytvořeno / změněno: 26.6.2015 / 26.6.2015

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém