Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Rozvoj kraje > Podpora venkova > Program obnovy venkova

 
 

Venkov line

Program obnovy venkova (dále POV) zásadně předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi a je zaměřen na hospodářský rozvoj obcí, dobrovolných svazků obcí, stavební obnovu a výstavbu občanské vybavenosti a obecních objektů, technické infrastruktury a péči o krajinu. 

Poskytování účelových dotací POV zabezpečuje Ústecký kraj od roku 2004 v rámci svého rozpočtu po projednání v Radě Ústeckého kraje a schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje. Pro posouzení žádostí obcí a dobrovolných svazků obcí, a pro zpracování návrhů na poskytnutí účelových dotací stanovil Ústecký kraj jako svůj pracovní orgán Pracovní skupinu pro výběr projektů Programu obnovy venkova Ústeckého kraje. Tato pracovní skupina je složena z 15 starostů obcí a 1 zástupce Severočeského sdružení obcí a 1 zástupce Spolku pro obnovu venkova Ústeckého kraje. 

Program se stal během let velice oblíbený hlavně mezi malými obcemi Ústeckého kraje pro svou jednoduchost, co se týče podávání žádostí, a dostupnost. Každoročně je mírně upravováno zaměření jednotlivých oblastí podpory na problémy obcí, které jsou pro ně v daném roce nejaktuálnější.

Harmonogram:

Přelom prosince – ledna: vyhlášení programu na webových stránkách
Přelom ledna – února: předkládání žádostí do programu

Uznatelnost výdajů je od 1. 1. do konce daného roku (výjimku tvoří veřejné osvětlení v návaznosti na rozvod nízkého napětí – realizace 2 roky). 

Pro zajímavost:    

Za období 2009 - 2020 bylo podpořeno 2 107 projektů v celkové výši 382 000 000 Kč.


Další informace budou postupně doplňovány.

Kontaktní osoby a informace z minulých ročníků naleznete zde.


       
 

Kontext

Umístění: Menu > 2014 - Mapa stránek > Rozvoj kraje > Podpora venkova > Program obnovy venkova

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém