Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Program RE:START připravil nové aktivity pro rozvoj Ústeckého kraje

 
logo ÚK
I nadále tým Úřadu zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj intenzivně pracuje spolu s regionálními hráči na přípravě a realizaci opatření pro rozvoj Ústeckého kraje v rámci programu RE:START. Nová opatření pro roky 2018 - 2019 byla jednomyslně potvrzena zástupci z regionu, a to z řad krajské samosprávy, škol, zaměstnavatelů, odborů, obcí a měst, neziskových a rozvojových organizací. V následujících týdnech se k navrženým opatřením vyjádří ministerstva a Vláda České republiky. O pokračování programu se rozhodne v letních měsících.
 

 
 

Sedm měsíců od schválení 1. Akčního plánu se podařilo kromě jednoho rozběhnout všech 65 opatření, z toho 5 se již podařilo naplnit.

Mezi největší úspěchy programu RE:START patří Program na regeneraci brownfieldů, cílem je likvidace starých průmyslových areálů a jejich nové využití.

V programu EPSILON na podporu aplikovaného výzkumu jsou alokovány zdroje pro strukturálně postižené kraje ve výši 300 milionů na podporu místních výzkumných organizací a podnikatelů.

Vzniká studie na testování autonomních vozidel ve městě Ústí nad Labem. Ta bude obsahovat ověření možností vzájemných synergií v případě zřízení testovacího polygonu v Ústeckém kraji. Jedná se o velkou příležitost v oblasti autonomní dopravy v Ústeckém kraji, neboť lze očekávat zájem technologicky vyspělých firem a spolupráci mezi městem Drážďany a Ústím nad Labem, která mají společnou myšlenku v této oblasti.

Byly zveřejněny výzvy z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy směřující k rozšíření a zkvalitnění vzdělávací nabídky vysokých škol na území strukturálně postižených regionů ve výši 2,2 miliardy korun.

Došlo k navýšení o 3 miliardy korun na rekultivační činnost. Schválení navazuje na tzv. 15 Ekomiliard, program určený na odstraňování ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji.

Společné jednání členů Regionální stálé konference a výkonného výboru Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje se zabývalo též novými opatřeními programu RE:START.

Představena byla podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím investic do nemovitého majetku. Dále je reálná podpora cestovního ruchu lokálního charakteru. Jde o území, které má potenciál a toho je potřeba efektivně využít.

Co by veřejnost mohlo dále zajímat, je třeba opatření týkající se problematiky bydlení. Stávající urbanistická řešení uspořádání sídlišť jsou již nevyhovující, neodpovídají dnešním požadavkům. Usilujeme také o podporu venkovských lokalit. Většina opatření RE:STARTu směřuje spíše do velkých měst, ale je třeba podpořit rozvoj venkovských oblastí a zabránit jejich vylidňování.

Jedno ze specifických opatření se věnuje zvýšení bezpečnosti provozu Spolchemie. Bezpečnostní pásmo kolem Spolchemie limituje zbytek okolního území, neboť provoz sídlí v blízkosti města. Je třeba podpořit rozvoj města a je tedy rolí státu, aby pomohl s řešením zátěže.

Veřejnost žádala podporu modernizace výuky, podporu sociálních služeb, zlepšení kvality ovzduší, řešení problematiky odpadového hospodářství a také rozvoj zdravotnictví. Program RE:START již má v rozpočtech resortů a dotačních programech na rok 2018 rezervovanou částku 10 miliard korun.

RE:START je program restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje realizovaný Úřadem zmocněnce vlády s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem pro místní rozvoj pod záštitou Vlády České republiky.

 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 14.3.2018 / 14.3.2018

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém