Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 
ODPOVĚĎ pro Marka Turka, Evropské noviny, z 12. listopadu 2013
 

 
 

 

Dotaz (v původním znění):

 

Hezký den, paní Hanáčková,

 

díky za zaslané informace a komentáře. Ještě bych Vás poprosil o informace pro Evropské noviny.

 

Zajímají nás přípravy regionů na programovací období 2014-2020, tedy jak se v regionech chystají na čerpání evropských prostředků.

 

- Na jaké projekty by podle vedení kraje především měly jít dotace?

 

- Kolik finančních prostředků v nadcházejícím období očekáváte?

 

- Na co podle vás pravděpodobně peníze nebudou?

 

Odpověď:

 

Základním cílem intervencí Ústeckého kraje je: Zlepšení kvality a dostupnosti veřejných služeb a podpora rozvoje ekonomiky pro růst zaměstnanosti v Ústeckém kraji s prioritami:

            A. Rozvoj a modernizace vzdělávacího systému Ústeckého kraje

            B. Zajištění kvalitní zdravotní péče a rozvoj sociálních služeb

            C. Zajištění kvalitní dopravní dostupnosti rozvojových center a rozvoj integrovaného dopravního systému v kraji

            D. Rozvoj služeb moderní veřejné správy pro zvýšení konkurenceschopnosti kraje

            E. Rozvoj ekonomiky pro růst zaměstnanosti

 

Uvedené priority budou naplňovány jednotlivými projekty - investičními i neinvestičními, tzv. měkkými. Investiční projekty budou zaměřeny např. na modernizaci vybavení středních škol, nemocnic, sociálních zařízení či zkapacitnění silnic II. třídy a obchvaty měst. Neinvestiční projekty budou zlepšovat služby v sociální a zdravotní péči, vzdělávání a trhu práce.

 

- Dosud není definitivně schválen finanční rámec fondů EU pro Českou republiku a tak je poměrně složité odhadovat kolik by mohl získat Ústecký kraj. Naším současným odhadem je schopnost kraje efektivně využít cca 11 mld. Kč za celé období (krajem rozumím instituci, nikoli území).

 

- Peníze z EU nejsou určeny na krytí provozních výdajů a běžných oprav a údržby. Věcné zaměření se v současné době diskutuje s Evropskou komisí a je zřejmé, že bude kladen velký důraz na plnění Strategie EU 2020.

 

Připravila:

Mgr. Magdalena Hanáčková, tisková mluvčí

odbor kanceláře hejtmana Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 726

mob. 737 203 666

hanackova.m@kr-ustecky.cz

 

 
Zodpovídá: Mgr. Alena Tichá
Vytvořeno / změněno: 15.11.2013 / 15.11.2013 | Účinnost do: 15.12.2013

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém