Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Rozvoj kraje > Projekty > CENTRAL MARKETS > Publicita

 

Projekt Central Markets vstupuje do své druhé poloviny

 
V Ústí nad Labem, 20. listopadu 2013
 

 
 

Zástupci Ústeckého kraje se zúčastnili 4. mezinárodní konference k projektu Central Markets, během které navštívili tradiční trhy v Turíně

Společně s osmi dalšími partnery ze zemí Evropské unie se Ústecký kraj podílí na realizaci projektu Central Markets „Revitalizace a propagace tradičních trhů ve Střední Evropě“, který je financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím programu Central Europe. V tomto projektu se zúčastnění partneři snaží zvýšit atraktivitu tradičních trhů pro možné zákazníky a podpořit tím prodej čerstvých kvalitních potravin a tedy i místní ekonomiku. S dosažením tohoto cíle by měly pomoci nové a inovativní tržní strategie. Inspirací jsou především zkušenosti všech partnerů projektu. Společně se sešli v listopadu tohoto roku na čtvrtém mezinárodním setkání v Turíně, kde hodnotili dosažené výsledky a vzájemnou spolupráci. Partneři se shodli na nutnosti intenzivněji propagovat tradiční farmářské trhy. Diskutovali také otázky a priority Nadnárodní strategie pro podporu revitalizace tradičních farmářských trhů ve Střední Evropě, která je hlavním výstupem projektu a má umožnit vzájemný přenos znalostí a osvědčených postupů.

 

Zástupci Ústeckého kraje seznámili partnery s postupem pilotní akce, která probíhá na vybraných farmářských trzích v Mostě, Chomutově a Droužkovicích a na Výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích. Již proběhla studie příslušných evropských a národních legislativ a politik, mapování trhů i SWOT analýza trhů se zúčastněnými stranami.  V současné době Ústecký kraj pracuje na vytvoření Regionálního průvodce (manuálu) pro nové organizátory farmářských trhů. Vytváří databázi regionálních produktů a podporuje vznik sítí mezi organizátory trhů a prodejci. Své pilotní akce představovali i ostatní partneři. Město Turín např. realizuje hloubkový výzkum trhů, město Krakow iniciovalo velkou městskou hru, díky které na trhy přišlo mnohem více zákazníků a v Mariboru se snaží trhy strategicky rozmístit tak, aby byly na nejvíce frekventovaných místech. Všichni partneři pociťují velký nedostatek v propagaci a marketingu trhů. Je potřeba se na tuto problematiku více soustředit. Ústecký kraji se tomuto bude věnovat v následujícím roce. Připraví akce pro širokou veřejnost. Cílem je ukázat, že návštěva tradičních trhů je pozitivní zkušeností. Nakupující si odnese kvalitní a čerstvé potraviny a podpoří místní ekonomiku. Návštěva trhů je kromě toho také společenskou záležitostí. Zákazníci si zde mohou sdělovat své zkušenosti  s místními trhy, farmáři a jejich produkty. 

Kontakt: projektový tým Central Markets

Central Markets

 
Zodpovídá: Bc. Michala Bártová
Vytvořeno / změněno: 20.11.2013 / 20.11.2013

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Rozvoj kraje

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Jan Kadraba

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém