Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Školství, mládež a tělovýchova

 
 

Odkazy


 
 

Popis projektu:

Talnet nabízí půlroční až celoroční, většinou nesoutěžní, systematické aktivity pro děti a mládež se zájmem o přírodní vědy v oborech fyzika, chemie, biologie, geografie, matematika, astronomie, a dále aktivity aplikované a multioborové. K registraci do kurzů je potřeba, aby zájemce někdo doporučil – nejlépe učitel, případně rodič nebo jiná osoba. V odůvodněných případech se může zájemce také doporučit sám.

Online forma snižuje bariéry dostupnosti aktivit časové i geografické – k účasti tak stačí pouze počítač s přístupem na internet. V kurzech se účastníci nejprve věnují studiu zadaných témat a problémů pod vedením odborných instruktorů. Ve druhé části pracují na seminární práci na vybrané téma. Práci poté představí v online obhajobách a mohou se přihlásit i do prezentace na zimním nebo letním soustředění před odbornou porotou i před ostatními účastníky kurzů.

Talnet tak pomáhá svým účastníkům kromě orientace v odborných tématech také ve zvládání počítačové a komunikační gramotnosti. Po úspěšném absolvování kurzu dostávají účastníci osvědčení.

Mimoto se mohou zájemci přihlásit do exkurzí na specializovaná pracoviště, kde si sami vyzkouší práci odborníka (pokusy, měření, pozorování atd.).

Kurzy a exkurze jsou doplněny řadou dalších online i prezenčních aktivit jako např. mezinárodní projekt s partnerskými organizacemi, úvodní, letní a zimní soustředění, týdenní expedice.

Další informace viz. Propozice 

 
Zodpovídá: Bc. Pavel Kucler
Vytvořeno / změněno: 7.10.2015 / 7.10.2015

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém