Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Hlavní web

 

Registrace poskytovatele sociálních služeb v obci Lhotka n. Labem

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 17.4.2008
 

 
 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Dotaz ze dne 15.4.2008 (v původním znění):

 

Věc:    Žádost o informaci ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném

         přístupu k informacím a jeho pozdějších předpisů, ve

         věci registrace Domu s pečovatelskou službou ve Lhotce n/L

Pohledem do Registru poskytovatelů sociálních služeb jsem s překvapením zjistil, že obec Lhotka nad Labem (obecní úřad) má zaregistrovaný Dům s pečovatelskou službou. S překvapením proto, že ačkoliv jsem, coby člen Zastupitelstva obce Lhotka nad Labem, byl přítomen všem zasedáním zastupitelstva od počátku volebního období, není mi známo, že by na některém ze zasedání zastupitelstva obce byla projednávána registrace Domu s pečovatelskou službou dle zákona 108/2006 Sb.

Vzhledem ke skutečnosti, že v našem zastupitelstvu je situace taková, že některým zastupitelům, mezi něž patřím, je ztěžován přístup k informacím, žádám Vás tímto ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a jeho pozdějších předpisů o poskytnutí následujících informací:

1. Kdy (přesné datum) a kým byla podána žádost o registraci Domu s pečovatelskou službou ve Lhotce nad Labem dle zák. 108/2006 Sb.?

2. Kterým dnem (přesné datum) nabyla platnosti registrace Domu s pečovatelskou službou ve Lhotce nad Labem?

 

 

Odpověď ze dne 17.4.2008:

 

Vážený pane,

 

k níže uvedeným dotazům uvádím:

 

k bodu 1) písemná žádost o registraci byla doručena na Krajský úřad Ústeckého kraje dne 14.12.2008. Vzhledem k tomu, že žadatelem o registraci sociální služby (pečovatelská služba)  byl územní samosprávný celek, jehož jménem poskytuje služby organizační složka územního samosprávného celku, tak žádost musí být podána tím kdo je oprávněn jednat za daný územně samosprávní celek, což bylo v tomto případě tak učiněno.

 

k bodu 2) Právní moc rozhodnutí o poskytování pečovatelské služby Obcí Lhotka nad Labem nabyla účinnosti dne 9.2.2008.

 

Vážený pane, vzhledem k tomu, že nejste účastníkem řízení výše uvedeného rozhodnutí může Vám registrující orgán podat Vámi požadované informace pouze v tomto stanoveném rozsahu. Jelikož jste, jak uvádíte, členem zastupitelstva Obce Lhotka nad Labem, tak máte dle ustanovení § 82 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, při výkonu své funkce právo:

 

- vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec založila nebo zřídila; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů,

- požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce; informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů.

 

Využitím svého práva daného ustanovení § 82 zákona o obcích můžete získat více informací, než  Vám může poskytnou registrující orgán.

 

S pozdravem

 

 

Připravil: Ing. Petr Severa, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

vedoucí odboru

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 435

severa.p.@kr-ustecky.cz

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 24.4.2008 / 24.4.2008

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém