Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Školství, mládež a sport > Rozvojové programy MŠMT

 
 
 
 

Ke každému rozvojovému programu je uvedena kontaktní osoba. Není-li program níže zveřejněn a žadatel dle pokynů MŠMT zasílá žádost na Krajský úřad, zašle ji na adresu:

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem  


 

Zobrazeno je 25 z celkem 40 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2  další stránka >
 
ZměněnoNázev a anotaceZodpovídá
1.12.2017Rozvojový program - financování asistentů pedagoga na období leden - srpen 2018
Rozvojový program „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením; financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním a financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, na období leden – srpen 2018“
Bc. Pavla Pospíšilová
13.11.2017Rozvojový program MŠMT „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2017“Bc. Pavla Pospíšilová
10.10.2017Rozvojový program "Podpora vzdělávání cizinců ve školách 2018"
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na rok 2018 rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách, který je určen na podporu dětí a žáků - cizinců uvedených v § 20 školského zákona v povinném posledním ročníku předškolního vzdělávání a v základním vzdělávání.

Žádost o dotaci podávána prostřednictvím kraje musí být příslušnému kraji doručena do 23. 10. 2017.
Mgr. Alena Zábojníková
22.9.2017Rozvojový program "Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II. etapa)"
MŠMT vyhlašuje druhou etapu rozvojového programu k podpoře výuky plavání na 1. stupni základních škol.
Mgr. Alena Zábojníková
7.9.2017Rozvojový program MŠMT - Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2017/2018
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, zveřejňuje v souladu vyhlášeným rozvojovým programem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: MSMT-12596/2017-1 podmínky rozvojového programu, upravené dle potřeb krajského úřadu ke dni 6. 9. 2017
Mgr. Jana Trubáková Hanková
29.6.2017Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, na období září - prosinec 2017Bc. Pavla Pospíšilová
15.5.2017Rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje rozvojový program k podpoře výuky plavání na 1. stupni základních škol.
Mgr. Alena Zábojníková
7.11.2016Rozvojový program "Podpora vzdělávání cizinců ve školách" 2017
Termín podání žádostí na KÚ ÚK odbor školství, mládeže a tělovýchovy pro základní školy je 18. 11. 2016. Zmeškání lhůty pro podání žádosti nelze prominout.
Mgr. Alena Zábojníková
26.9.2016Rozvojový program Podpora odborného vzdělávání
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, zveřejňuje v souladu vyhlášeným rozvojovým programem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: MSMT-5773/2016-1 podmínky rozvojového programu, upravené dle potřeb krajského úřadu ke dni 26. 9. 2016
Eva Marhoulová
23.6.2016Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních na období
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Kolářová, tel. 475 657 418, kolarova.l@kr-ustecky.cz

UPOZORNĚNÍ
Dle čl. 2. odst. 1. Vyhlášení jsou oprávněnými příjemci poskytované finanční podpory školy a školská poradenská zařízení, kterým byla přidělena dotace v tomto programu pro období leden - srpen 2016.
Ing. Lenka Kolářová
6.4.2016II. kolo rozvojového programu „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září-prosinec 2016“
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Kontaktní osoba: Bc. Jarmila Svobodová, tel.: 475 657 213, e-mail: svobodova.j@kr-ustecky.cz
Bc. Jarmila Svobodová
23.2.2016Rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2016
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Kontaktní osoba: Mgr. Vladimír Slavík, tel.: 475 657 282, e-mail: slavik.v@kr-ustecky.cz
Mgr. Vladimír Slavík
8.1.2016Rozvojový program na podporu odborného vzdělávání v roce 2016
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Kontaktní osoba: Eva Marhoulová, telefon: 475 657 211, e-mail: marhoulova.e@kr-ustecky.cz
Eva Marhoulová
6.1.2016Vyúčtování a věcné vyhodnocení dotací z Rozvojového programu MŠMT - "Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2015"
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Školy zašlou vyúčtování a závěrečnou zprávu poštou i elektronicky (ve formátu excel a word)
Bc. Jarmila Svobodová
21.12.2015Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Mgr. Miloslava Sobotková
16.12.2015Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2016“
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Kolářová, tel. 475657418, kolarova.l@kr-ustecky.cz
Ing. Lenka Kolářová
3.12.2015Rozvojový program MŠMT – „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2016“
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Bc. Jarmila Svobodová
7.9.2015Rozvojový program na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 II. kolo
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Eva Marhoulová
2.9.2015Rozvojový program MŠMT Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016 [DOCX, 35 kB]
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Bc. Jarmila Svobodová
7.7.2015Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků-specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 - období srpen-prosinec 2015
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Ing. Lenka Kolářová
7.7.2015Mimořádné vyhlášení rozvojového programu MŠMT „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2015
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
MŠMT mimořádně vyhlašuje rozvojový program „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2015“, č. j. MSMT -20053/2015-1.

Žádosti o dotaci se podávají takto:
• soukromé školy, obecní školy, krajské školy do 25. 7. 2015 krajskému úřadu
• církevní školy, školy zřizované ministerstvem do 25. 7. 2015 2015 Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy

Žadatelé mají ke dni podání žádosti o dotaci souhlas krajského úřadu (u církevních škol - souhlas MŠMT) se zřízením funkce asistenta pedagoga podle § 16 odst. 10 školského zákona.
Bc. Jarmila Svobodová
31.3.2015Rozvojový program na podporu odborného vzdělávání v roce 2015
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Kontaktní osoba: Jana Kaválková, kavalkova.j@kr-ustecky.cz , 475 657 925
Jana Kaválková
19.2.2015Rozvojový program MŠMT - Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2015
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Mgr. Vladimír Slavík
1.12.2014Rozvojový program MŠMT - "Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2015"
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Bc. Jarmila Svobodová
14.11.2014„Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním na rok 2015"
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Kontaktní osoba: Bc. Jarmila Svobodová, tel.: 475 657 213, e-mail: svobodova.j@kr-ustecky.cz

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNY V PROGRAMU!
MŠMT na 2015 podmínilo tento program pro žadatelé vytvořením Plánem Inkluzivního vzdělávání.
Předkladatel již při žádosti uvede Plán inkluzivního vzdělávání, který bude zahrnovat opatření školy na dotační rok včetně personálního zabezpečení (které je z programu saturováno). Současně MŠMT požaduje, aby v rámci vyúčtování a předkládání závěrečných zpráv došlo k evaluaci tohoto plánu.
Došlo k úpravě počtů dětí a žáků cílové skupiny – navýšení. Došlo i k vypuštění středních škol – důvodem je, že v minulosti žádalo velmi nízké % středních škol, ale současně uváděly neúměrně vysoký počet žáků a s tím související počet vysoký pedagogických pracovníků, kteří inkluzivně vzdělávají, což s ohledem na cílovou skupinu středoškoláků nelze považovat za relevantní.
Bc. Jarmila Svobodová

Zobrazeno je 25 z celkem 40 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2  další stránka >
 

Zobrazit výběr sloupců tabulky »


Související odkazy

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Školství, mládež a sport - 2014 > Rozvojové programy MŠMT

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Školství, mládež a sport

Přeskočit nabídku
 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém