Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad > Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb.

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 28. 6. 2017.
 

Odkazy


 
 

Dotaz žadatele (doslovný výňatek):

„….Žádost o dotaci, včetně všech příloh, kterou Ústecký kraj podpořil službu „Senior taxi“ v městě Louny z Fondu Ústeckého kraje v roce 2015. “.


Odpověď:

Dne 30. 6. 2017 bylo žadateli do datové schránky zasláno Oznámení o úhradě nákladů souvisejících s poskytnutím informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Dle sazebníku úhrad nákladů za poskytování informací, který je přílohou č. 1 směrnice Krajského úřadu Ústeckého kraje číslo S-2/2007 o poskytování informací podle zákona
č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších aktualizací (dále jen „sazebník“), byla výše nákladů vyčíslena na 29,70 Kč a dle výše uvedené směrnice zaokrouhlena na 29 Kč.

Náklady související s poskytnutím informace: skenování jedné strany formátu A3, A4  činní 0,90 Kč. Celkový počet skenovaných stran textu je celkem 33.

Dne 24. 7. 2017 byla částka ve výši 29,-- Kč uhrazena v pokladně Krajského úřadu Ústeckého kraje. Na základě této skutečnosti žadatel obdržel požadované informace přílohou:

  • Žádost o příspěvek

  • Čestné prohlášení o bezdlužnosti

  • Stanovy

  • Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

  • Smlouva o běžném účtu

  • Podrobný rozpočet projektu

  • Zápis z jednání shromáždění delegátů okresní organizace Louny konaného dne
    16. 4. 2013

  • Statistika klientů a ujetých kilometrů senior taxi ROK 2014 Louny

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 26.7.2017 / 26.7.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém