Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Hlavní web

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 17. 5. 2017.
 

Odkazy


 
 

Dotaz žadatele (doslovný výňatek):

Ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí této informace:

Názvy (jména) právnických nebo podnikajících fyzických osob, které užívají nebo budou užívat objekt, ve kterém je umístěna nebezpečná látka dle zákona č. 224/2015 Sb. zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) a jsou zařazeny do skupiny A nebo B. Žádám o seznam podniků (provozovatelů nebo uživatelů objektu) zařazených dle výše zmíněného zákona do skupiny A a seznam podniků (provozovatelů nebo uživatelů objektu) zařazených do skupiny B na území kraje.“.

Odpověď:

Žadateli byl zaslán v jednotlivých přílohách přehled objektů zařazených do skupiny A a B dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, včetně jejich provozovatelů.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 22.6.2017 / 22.6.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém