Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 
ODPOVĚĎ pro Moniku Gordíkovou, MF DNES, 25.10.2017
 

 
 

 

Dotaz (v původním znění):

mám dotazy ohledně bezpečností rady kraje, na které se měla řešit i skládka Celio. 

K čemu bezpečnostní rada dospěla? Je pravda, že chce kraj kontrolovat, co se na skládku vozí?


Odpověď:

Bezpečnostní rada dostala informace od hasičů o průběhu a likvidaci požáru, z naší strany pak členové rady slyšeli, jak budou vypadat opatření ze strany odboru životního prostředí.  Před několika dny z krajského úřadu odešlo zahájení řízení o uložení opatření k nápravě podle § 19b odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. Společnost CELIO a.s. má teď do 30. 10. 2017 možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k navrženým opatřením.

Předmětem uloženého opatření bude:

-       ověření funkce těsnících prvků skládky po požáru,

-       vypracování dokumentace závad zjištěných na těsnících prvcích skládky,

-       odstranění případných závad zjištěných na těsnících prvcích skládky a odzkoušení účinnosti provedených opatření,

-       předložení písemné zprávy o provedených opatřeních včetně technické dokumentace, protokolů o převzetí prací prováděných dodavatelsky a protokolů o provedených zkouškách.

Kromě tohoto rozhodnutí, které bude řešit výhradně nápravné opatření k ověření těsnosti skládky, bude později následovat v průběhu příštích měsíců zřejmě i změna IP, která bude řešit i otázky prevence požárů, bližších podmínek pro zmáhání požárů, odvádění dešťových, průsakových a hasebních vod a podobně. Rozsah změn a upřesnění bude vycházet z vyjádření dotčených orgánů, z výsledku ověření těsnosti skládky, z pasportizace kanalizace dešťových a průsakových vod. To ale ještě není předmětem tohoto řízení a těchto nápravných opatření, to bude teprve následovat.

 

Připravila:

Ing. Lucie Dosedělová, tisková mluvčí
oddělení mediální komunikace

odbor kanceláře hejtmana Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 741

mob. +420 723 520 855

dosedelova.l@kr-ustecky.cz

 
Zodpovídá: Mgr. Markéta Flochová
Vytvořeno / změněno: 10.11.2017 / 10.11.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém