Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad

 

Odkazy


 
 
1. 9. 2018 vstoupil v platnost nový tarif Dopravy Ústeckého kraje. Hlavní změnou je zanesení nových slev nařízených státem, tedy pro děti do 18 let, studenty do 26 let a seniory nad 65 let dosahuje sleva nově na 75 % z obyčejného jízdného. Ústecký kraj ve spolupráci s městy zapojenými do DÚK připravil systém slev v širším rozsahu, než vyžadují státní předpisy. Rada Ústeckého kraje zavedení slev již schválila v květnu a v červnu a cestující od 1. 9. využívají slevy v plném rozsahu ve vlacích, zelených autobusech, na turistických železničních i lodních linkách a také včetně jízd MHD po městech Bílina, Děčín, Chomutov, Jirkov, Litvínov, Most, Teplice, Ústí nad Labem a Varnsdorf.


Co je zlevněné jízdné ?

Jízdné maximálně ve výši 25 % obyčejného (plného) jízdného


Kdo má nárok na zlevněné jízdné?

děti a mládež 6-18 let, žáci a studenti 18-26 let a osoby od 65. narozenin


Aby mohli cestovat za zlevněné jízdné, musí mít vždy u sebe tyto  doklady

 • děti od 6 – 15 let (do dne, který předchází dni 15. narozenin), nárok na toto jízdné se neprokazuje
 • mládež od 15 - 18 let (do dne, který předchází dni 18. narozenin), nárok na toto jízdné se prokazuje úředně vydaným identifikačním osobním dokladem, nebo žákovským průkazem, nebo studentským průkazem ISIC
 • žáci a studenti od 18 – 26 let denní nebo prezenční formy studia (do dne, který předchází dni 26. narozenin), nárok na toto jízdné se prokazuje platným žákovským průkazem (tak jako doposud oranžový průkaz, který musí být potvrzený školou a dopravcem, nově je nepodstatné označení dnů platnosti a trasy – průkaz platí denně v rámci časové platnosti na všech linkách DÚK), nebo platným studentským průkazem ISIC
 • osoby 65+ let, nárok na toto jízdné se prokazuje průkazem občana Evropské unie, nebo cestovním dokladem, nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem.


Týká se sleva na jízdném pouze regionální dopravy?

Ústecký kraj se rozhodl nad rámec rozhodnutí vlády rozšířit slevy na všechny linky zapojené do DÚK,  tedy i  MHD, aby zůstala integrace přístupná pro všechny kategorie cestujících v současném rozsahu.


Kdy je možné na zlevněné jízdné cestovat?

Všechny výše uvedené kategorie cestujících mohou zlevněné jízdné využívat celoročně, bez ohledu na to, zda je víkend, nebo školní prázdniny.


Kde si zlevněnou jízdenku DÚK zakoupím?

Na území Ústeckého kraje

 • přímo u řidičů v zelených autobusech
 •  v pokladnách ČD a GW Train Regio
 • u průvodčích ve vlacích ČD a GW Train (bez příplatku ve stanicích s neobsazenou pokladnou)
 •  v turistických motoráčcích
 • u posádek na turistických lodích
 •  u řidičů autobusů v MHD v Teplicích, Bílině, Děčíně, Varnsdorfu, Chomutově, Jirkově
 • v informačních kancelářích dopravců DÚK

      Kde platí tarif DÚK?

     Jízdenky DÚK platí na území Ústeckého kraje, v zelených autobusech, ve  vlacích ČD a GW Train Regio (kromě EC), na turistických železničních  linkách T1-T6, na lodních linkách 901 a 902, v MHD v Ústí nad  Labem, Teplicích, Bílině, Děčíně, Varnsdorfu, Chomutově, Jirkově, M ostě a Litvínově (od 1.9.2018) Mimo Ústecký kraj při průjezdu Saskem linkou U28  a na úsecích linek PID na Mělnicku.


     Pozor! Elektronickou peněženku a jízdní doklad nahraný na bezkontaktní čipové kartě (BČK) nelze použít v MHD Most a Litvínov. BČK lze použít jen na linkách u plně integrovaných dopravců uvedených v příloze 1 a 2 Smluvních přepravních podmínek DÚK.

 

     Kompletní seznam linek je uveden v příloze číslo 2 Smluvních p řepravních podmínek DÚK.  

                     

     Jak zjistíte cenu jízdného od 1. 9. 2018?

       Cenu jízdného si můžete spočítat v kalkulátoru jízdného na www.dopravauk.cz

       

      Všichni s nárokem na slevu a osobní bezkontaktní čipovou kartou přijdou na informační centrum DÚK (seznam center zde ), kde jim bude nahrán na kartu nový profil. Jde  o děti ve věku 6-18, studenty 18-26 a osoby starší 65let.

 

 

Odkazy


 

Kontext

Umístění: Menu > 2014 - Mapa stránek > Doprava Ústeckého kraje > Tarif a přepravní podmínky > Slevy na jízdném od 1. 9. 2018

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém