Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad > Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb.

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 27. 9. 2017.
 

Odkazy


 
 

Dotaz žadatele:

Spolek Frank Bold Society, z.s., se sídlem Údolní 33, 602 00 Brno, IČO: 653 414 90, tímto ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádá Ústecký kraj o zaslání smlouvy, kterou Ústecký kraj uzavřel dne 2. 12. 2011 se společností ČEZ, a.s., se sídlem Duhová 1444/2, Michle (Praha 4), 140 00 Praha, IČO: 452 74 649. O této smlouvě hovoří společnost ČEZ, a.s., ve své tiskové zprávě (viz: https://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/3581.html). Smlouva se má týkat především snížení environmentální zátěže při zajištění dlouhodobé stability energetického zásobování na území kraje, zajištění dlouhodobé prosperity občanů a rozvoj spolupráce v dalších oblastech. Dle smlouvy má být rovněž ustavena Energetická komise.

Tímto žádám o zaslání této smlouvy, včetně všech dodatků, které k ní byly do dnešního data uzavřeny (pokud nějaké existují). Dále žádáme o informaci, zda je smlouva mezi stranami stále platná - zda nebyla některou ze stran vypovězena, nevypršelo její časové omezení a nebyla prodloužena, atd. “.

 

Odpověď:

Žadateli byla požadovaná smlouva zaslána přílohou s tím, že se jedná o smlouvu platnou.
 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 4.10.2017 / 4.10.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém