Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad > Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Smluvní vztah ÚK se společností Šik CZ

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na žádost ze dne 15. 5. 2015.
 

 
 

Dotaz žadatele: (doslovný výňatek)

 

„… Požadované informace se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi Ústeckým krajem (IČ 708 92 156) a společností Šik CZ, s.r.o. (IČ 278 72 815).

 

Konkrétně žadatelka požaduje poskytnutí těchto informací:

  1. Sdělení, zda existoval nebo existuje smluvní vztah mezi Ústeckým krajem a společností Šik CZ, s.r.o.;

  2. Pokud smluvní vztah existoval nebo existuje, žádáme o poskytnutí kopie všech smluv upravující vzájemná práva a povinnosti Ústeckého kraje a společnosti Šik CZ, s.r.o. včetně případných příloh a dodatků;

  3. Pokud smluvní vztah existoval nebo existuje, žádáme o poskytnutí kopie všech faktur proplacených Ústeckým krajem ve prospěch společnosti Šik CZ, s.r.o.;

  4. Pokud smluvní vztah existoval nebo existuje, žádáme o odůvodnění uzavření smluvního vztahu a jeho účelnosti.“

 

Odpověď:

Dle Dne 16. 6. 2014 byly vypraveny výzvy k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Výroba spotu – prevence domácího násilí“, a to třem možným dodavatelům. Nejvyšší možná cena nabídky byla dodavatelům stanovena na 40.000,- Kč bez DPH. Ze tří oslovených dodavatelů nabídku v termínu (do 11. 7. 2014; 9:00 hodin) podal pouze 1 možný dodavatel, a sice společnost Šik CZ s.r.o. Po termínu nebyla dodána žádná nabídka. Tento dodavatel splnil veškeré požadavky stanovené ve výzvě, včetně cenové nabídky. Cenová nabídka společnosti Šik CZ s.r.o. zněla na částku 40.000,- Kč bez DPH. Vzhledem ke skutečnosti, že nebyla podána protinabídka, a tato splňovala všechny požadavky zadavatele, byl tento návrh akceptován. Společnost Šik CZ s.r.o. byla vyzvána k podpisu smlouvy.

I přesto, že se jednalo o zakázku do 50 tis. Kč, bylo Ústeckým krajem přistoupeno k vypsání veřejné zakázky malého rozsahu s oslovením třech možných dodavatelů. Vzhledem k tomu, že byly splněny všechny požadavky výzvy, domníváme se, že uzavření smluvního vztahu bylo důvodné a účelné.

Žadateli byly zaslány přílohou:

Kopie smlouvy mezi Ústeckým krajem a společností Šik CZ s.r.o.

Kopie faktury, která byla proplacena Ústeckým krajem ve prospěch společnosti Šik CZ s.r.o.

 

 
Zodpovídá: Bc. Pavla Pilařová
Vytvořeno / změněno: 2.6.2015 / 2.6.2015

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém