Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Zdravotnictví > Dotační programy > Dotace kraje

 

Stipendijní program Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji

 
Kontaktní osoba:
Jana Krpešová, tel.: 475 657 432, e-mail: krpesova.j@kr-ustecky.cz
 

 
 Informace o rozhodnutí Rady Ústeckého kraje o stanovení počtu studentů, objemu peněžních prostředků, kvót pro kritéria hodnocení žádosti a aktuálních termínů a lhůt Stipendijního programu pro akademický rok 2017/2018


Rada Ústeckého kraje usnesením č. 021/14R/2017

stanovila

 1. počet žadatelů, které lze pro akademický rok 2017/2018 zařadit do Stipendijního programu „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“, na 29
 2. celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu kraje na podporu Stipendijního programu „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“ v akademickém roce 2017/2018 ve výši 2 750 tis. Kč
 3. při splnění všech podmínek Stipendijního programu„Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“, je pro jednotlivá kritéria hodnocení žádosti stanoven počet žadatelů v akademickém roce 2017/2018 takto:
  • Pro 1. místo, kde jsou upřednostňovány potřeby poskytovatelů zdravotních služeb akutní lůžkové péče, je stanoven počet studentů zařazených do Stipendijního programu „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“ pro akademický rok 2017/2018, na 15.
  • Pro 2. místo, kde jsou upřednostňovány potřeby poskytovatelů zdravotních služeb následné lůžkové a dlouhodobé lůžkové péče, přičemž počet studentů zařazených do Stipendijního programu „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“ pro akademický rok 2017/2018 je stanoven na  4. V případě nenaplnění počtu z důvodu nesplnění podmínek Stipendijního programu nebo nezájmu žadatelů, budou upřednostněny potřeby poskytovatelů akutní lůžkové péče.
  • Pro 3. místo, kde je upřednostňována potřeba lékařů s odborností praktický lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, nebo zubní lékař, anebo farmaceut, přičemž počet studentů zařazených do Stipendijního programu „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“ pro akademický rok 2017/2018 je stanoven na 10. V případě nenaplnění počtu z důvodu nesplnění podmínek Stipendijního programu nebo nezájmu žadatelů, budou upřednostněny potřeby poskytovatelů akutní lůžkové péče.

V případě nenaplnění počtu žadatelů dle jednotlivých kritérií z důvodu nesplnění podmínek Stipendijního programu nebo nezájmu žadatelů, lze zvýšit počet studentů v kterémkoli kritériu.  

  4.   termíny a lhůty pro akademický rok 2017/2018 dle článku II. bodu 4. Stipendijního programu takto:


  • Den zveřejnění Stipendijního programu „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“ úřední desce Ústeckého kraje na 31. 5. 2017.
  • Termín vyhlášení výsledků Stipendijního programu „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“ nejpozději do 30. 11. 2017.
  • Lhůtu pro podání žádostí od 3. 7. 2017 do 29. 9. 2017.


  
Zodpovídá: Bc. Jana Krpešová
Vytvořeno / změněno: 28.4.2017 / 28.4.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Zdravotnictví

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Petr Severa

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém