Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Zdravotnictví > Dotační programy > Dotace kraje

 

Stipendijní program Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém kraji - školní/akademický rok 2018/2019

 
Kontaktní osoba: Bc. Jana Krpešová, email: krpesova. j@kr-ustecky.cz, tel: 475 657 432
 

 
 

Stipendijní program „Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém kraji" - AKTUÁLNÍ INFORMACE pro akademický /školní rok 2018/2019 – vyhlášení lhůty pro podávání žádostí v rámci stipendijního programu

Informace o rozhodnutí Rady Ústeckého kraje o stanovení počtu studentů, objemu peněžních prostředků, kvót pro kritéria hodnocení žádosti a aktuálních termínů a lhůt Stipendijního programu pro akademický/školní rok 2018/2019

Rada Ústeckého kraje usneseními č. 021/40R/2018 ze dne 23. 5. 2018

stanovila

  1. počet žadatelů, které lze pro akademický/školní rok 2018/2019 zařadit do Stipendijního programu „Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém kraji“, na 40
  2. celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu kraje na podporu Stipendijního programu „Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém kraji“ v akademickém/školním roce 2018/2019 ve výši 1 200 tis. Kč
  3. při splnění všech podmínek Stipendijního programu „Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém kraji“, jsou pro jednotlivá kritéria hodnocení žádosti stanoveny kvóty:

Stanovené kvóty pro kritéria hodnocení žádosti v akademickém/školním roce 2018/2019

Zdravotnické povolání bez odborného dohledu (zákon 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů

Počet stipendistů, které je možné na základě splnění podmínek zařadit do stipendijního programu

Všeobecná sestra

20

Dětská setra

2

Porodní asistentka

1

Ergoterapeut

2

Radiologický asistent

3

Zdravotnický laborant

4

Zdravotně sociální pracovník

1

Nutriční terapeut

1

Farmaceutický asistent

1

Klinický psycholog

1

Klinický logoped

1

Fyzioterapeut

3

 

  1. termíny a lhůty pro akademický/školní rok 2018/2019  dle článku I. bodu 4. Stipendijního programu takto:
    • Den zveřejnění Stipendijního programu „Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém kraji“ úřední desce Ústeckého kraje na 6. 6. 2018.
    • Termín vyhlášení výsledků Stipendijního programu „Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém kraji“ nejpozději do 30. 11. 2018.
    • Lhůtu pro podání žádostí od 9. 7. 2018 do 27. 9. 2018.
 
Zodpovídá: Bc. Jana Krpešová
Vytvořeno / změněno: 7.6.2018 / 7.6.2018

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Zdravotnictví

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Petr Severa

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém