Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Zdravotnictví > Dotační programy > Dotace kraje

 

Stipendijní program Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém kraji

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
Kontaktní osoba:
Jana Krpešová, tel.: 475 657 432, e-mail: krpesova.j@kr-ustecky.cz
 

 
 


Informace o rozhodnutí Rady Ústeckého kraje o stanovení počtu studentů, objemu peněžních prostředků, kvót pro kritéria hodnocení žádosti a aktuálních termínů a lhůt Stipendijního programu pro akademický/školní rok 2017/2018

Rada Ústeckého kraje usnesením č. 020/14R/2017

stanovila

  1. počet žadatelů, které lze pro akademický/školní rok 2017/2018 zařadit do Stipendijního programu „Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém kraji“, na 25
  2. celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu kraje na podporu Stipendijního programu „Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém kraji“ v akademickém/školním roce 2017/2018 ve výši  750 tis. Kč
  3. při splnění všech podmínek Stipendijního programu „Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém kraji“, jsou pro jednotlivá kritéria hodnocení žádosti stanoveny kvóty:

Stanovené kvóty pro kritéria hodnocení žádosti v akademickém/školním roce 2017/2018

Zdravotnické povolání bez odborného dohledu (zákon 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů

Počet stipendistů, které je možné na základě splnění podmínek zařadit do stipendijního programu

Všeobecná sestra

12

Porodní asistentka

1

Ergoterapeut

1

Radiologický asistent

2

Zdravotnický laborant

2

Zdravotně sociální pracovník

1

Farmaceutický asistent

1

Klinický psycholog

1

Klinický logoped

1

Fyzioterapeut

2

Radiologický fyzik

1


V případě nenaplnění počtu žadatelů dle jednotlivých kvót, z důvodu nesplnění podmínek Stipendijního programu nebo nezájmu žadatelů, lze zvýšit počet studentů v kterékoliv kvótě.

  1. termíny a lhůty pro akademický/školní rok 2017/2018 dle článku I. bodu 4. Stipendijního programu takto:

    • Den zveřejnění Stipendijního programu „Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém kraji“ úřední desce Ústeckého kraje na 31. 5. 2017.
    • Termín vyhlášení výsledků Stipendijního programu „Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém kraji“ nejpozději do 30. 11. 2017.
    • Lhůtu pro podání žádostí od 3. 7. 2017 do 29. 9. 2017.

 
Zodpovídá: Bc. Jana Krpešová
Vytvořeno / změněno: 28.4.2017 / 28.4.2017 | Zveřejnit do: 7.6.2018

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Zdravotnictví

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Petr Severa

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém