Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Rozvoj kraje

 

Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027

 
 
 
 
Strategie rozvoje Ústeckého kraje (SRÚK) je základním rozvojovým dokumentem pro území Ústeckého kraje. SRÚK akcentuje rozdíly v podmínkách a sociálních a ekonomických charakteristikách regionů v rámci kraje. Vznik strategie byl koordinován s dalšími koncepčními dokumenty, zejména s národní Strategií regionálního rozvoje ČR či Strategickým rámcem hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje.

Strategie rozvoje Ústeckého kraje je zastřešujícím dokumentem, který definuje největší problémy, úkoly a výzvy, které mají zásadní význam pro harmonický rozvoj kraje ve všech aspektech ve střednědobém horizontu. Vzhledem ke způsobu jejího zpracování (se zahrnutím řady relevantních aktérů) se jedná o rozvojový dokument, který je relevantní jak pro veřejnou sféru, tak pro podnikatelský, akademický či neziskový sektor. Zároveň je podkladem pro argumenty při vyjednávání s centrálními orgány. Přesto nezasahuje do kompetencí jiných subjektů. Jedná se o konsensuálně přijatý rámec a společné rozvojové cíle území Ústeckého kraje. To znamená, že pro strategické rozhodování podnikatelů, investorů, univerzit atd. strategie ukazuje, jaké rozvojové směry budou ze strany kraje a dalších regionálních subjektů (především z veřejné sféry) podporovány (upřednostňovány). Z uvedených důvodů by bylo vhodné, aby se strategie stala jedním z výchozích podkladů při zpracování strategických dokumentů měst a obcí Ústeckého kraje, ale i dalších relevantních subjektů, které mají vliv na rozvoj Ústeckého kraje (univerzity, velcí zaměstnavatelé apod.).

SRÚK byl schválen Verze schválená Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 23. 4. 2018.


Hlavní využití Strategie rozvoje Ústeckého kraje:            


1. Hodnocení projektových žádostí o dotaci


2. Revize dotačních titulů vyhlašovaných Ústeckým krajem


3. Příprava programového období 2021-2027


4. Příprava národních dotačních titulů


5. Podklad při zpracování strategických dokumentů měst a obcí Ústeckého kraje

 

Odkazy


 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Rozvoj kraje - 2014 > Rozvojové dokumenty kraje > Regionální rozvoj > Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Rozvoj kraje

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Jan Kadraba

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém