Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Svět kachlových kamen můžete obdivovat v mosteckém muzeu

 
kk
Vernisáž velkolepé výstavy ve čtvrtek 30. listopadu proměnila mostecké muzeum na několik měsíců na svět kachlových kamen. Otevření rozsáhlé a ojedinělé expozice kamnových kachlů a kachlových kamen se zúčastnil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček spolu s krajskou radní pro oblast kultury Jitkou Sachetovou a ředitelem muzea v Mostě Michalem Soukupem.
 

 
 

„Děkuji všem, kteří se na dvouleté přípravě výstavního projektu podíleli. Věřím, že výstava přiblíží návštěvníkům historii i současnost kamnářského řemesla prostřednictvím kachlových kamen. Zároveň tento počin vnímám jako mimořádnou příležitost ukázat pestrost muzejních sbírek i kulturní bohatství našeho kraje,“ řekl při zahájení výstavy Oldřich Bubeníček.

„Poděkování za přípravu této expozice patří nejenom institucím zřizovaným Ústeckým krajem, ale i Husitskému muzeu v Táboře, Ministerstvu kultury ČR, Národnímu muzeu, Národnímu památkovému ústavu, Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a dalším,“ připojil ředitel muzea Michal Soukup.

Fenomén kachlových kamen po stránce odborné, historické, řemeslné i umělecké pak při vernisáži připomněla kurátorka výstavy Jitka Šrejberová.

Vernisáže se zúčastnila i předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZÚK Radmila Krastenicsová a předseda Výboru pro kulturu a památkovou péči ZÚK Jaroslav Dubský a zahraniční hosté ze Zemského úřadu pro archeologii v Drážďanech. Při zahájení výstavy účinkoval také dětský pěvecký sbor Korálek ze základní školy v Mostě.  

Rozměrná a bohatě výtvarně zpracovaná kachlová kamna známe nejen z našich zámeckých expozic. Kachlová kamna si pamatujeme z venkovských stavení našich babiček, jedná se o synonymum tepla domova, domácí pohody a bezpečí. Kachlová kamna zahřívají člověka nejen na těle, ale i na duši. Přináší krásu, vřelost a pohodu do domovů.

O VÝSTAVĚ

Svět kachlových kamen

Kachle a kachlová kamna severozápadních Čech

1. 12. 2017 – 31. 5. 2018 / Oblastní muzeum v Mostě

Mimořádně rozsáhlá výstava k tématu kamnových kachlů a kachlových kamen z prostoru severozápadních Čech od 14. do 20. století, s těžištěm v gotice a renesanci a postupným přesahem od baroka až k manufakturní a tovární výrobě 19. a 20. století. Výběr z toho nejzajímavějšího, co mohou nabídnout muzejní, památkové a vědecké instituce z Ústeckého kraje, doplňují předměty z dalších českých i saských muzeí. Obsáhlý katalog a bohatý doprovodný program, který bude průběžně uveřejňován na webových stránkách muzea.

Kachlová kamna, v moderní době fenomén interiérového vybavení, v minulosti komfortní způsob vytápění, prostředek společenské reprezentace i svědectví mistrovského řemesla.

Autorský tým výstavy připravil bohatý výběr archeologických artefaktů, částí i celých těles kachlových kamen tak, jak se dochovaly do současnosti. Mimořádně rozsáhlá výstava na toto téma reflektuje nejen archeologické nálezy a zachovaný fond kachlových kamen v památkově chráněných objektech severozápadních Čech, ale i současný stav a možnosti rozvoje kamnářského řemesla v naší republice.

Na přípravě výstavy, která bude v mosteckém muzeu přístupná až do 31. května 2018, se kromě Ústeckého kraje a Oblastního muzea v Mostě podílejí všechna významná muzea v regionu a Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech. Spolupráce byla navázána s dalšími muzei v Čechách, Národním památkovým ústavem a s institucemi v Sasku, Švýcarsku a Rakousku. Muzea z těchto zemí pro výstavu poskytla nejen sbírkové předměty, ale i srovnávací fotografický materiál. Celý projekt je financován z prostředků Ústeckého kraje a prostřednictvím státních příspěvků Ministerstva kultury ČR.

K výstavě vyšel obsáhlý katalog a je připraven bohatý doprovodný program, včetně mezinárodní konference. V plánu jsou komentované prohlídky pro veřejnost a školy. O všech doprovodných aktivitách k výstavě se zájemci dozvědí na https://www.muzeummost.cz.

kk
Při vernisáži (zleva): ředitel muzea Michal Soukup, radní Jitka Sachetová, hejtman Oldřich Bubeníček a kurátorka výstavy Jitka Šrejberová

kk
Zahájení výstavy zpestřil pěvecký sbor Korálek z 11. ZŠ Most

kk
Vernisáže se zúčastnili i kunsthistorici ze Saska

kk

kk

 

kk
Zleva: předsedkyně výboru ZÚK Radmila Krastenicsová, laureát státního vyznamenání Stanislav Štýs

(více naleznete zde) a vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství KÚÚK Monika Zeman

 

kk

kk
Výstava má obsáhlý katalog

 

kk

 

kk

kk

kk

kk

kk

kk

 

kk


 

 

 

 

 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 3.12.2017 / 3.12.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém