Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 
ODPOVĚĎ pro Martina Košťála, Teplický deník, z 10. dubna
 

 
 

Dotaz (v původním znění):

 

Mám dotazy k bývalému areálu TDV v Duchcově – Duchcov si nechal před časem na kraji udělat analýzu rizik (v areálu jsou historicky chemikálie atd).

Můžete poskytnout info kolik tam té chemie je (kolik sudů)? Zda je to problém (nebezpečné) pro životní prostředí v Duchcově atd.? Případně zda padla nějaká pokuta?

 

Odpověď:

 

Analýzu rizik nechal zpracovat Ústecký kraj a vlastní práce probíhaly v roce 2012. Kraj na ni čerpal dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Celkové náklady byly 1, 151 milionu korun, kraj zaplatil 167 600 Kč.

V roce 2012 již v areálu žádné budovy nestály. Současnými majiteli areálu byla provedena jejich demolice na základě povolení stavebního úřadu v Duchcově.  Chemikálie, které tam byly uskladněny společností PUROKLIMA, jež v areálu provozovala svoji činnost, měly být současnými majiteli areálu odvezeny před demolicí. Je předpoklad, že se tak stalo. Více informací by měli mít na stavebním úřadě v Duchcově, který demolici povolil a měl dohlížet na její řádné provedení.

Současní majitelé jsou soukromé osoby, které areál zdědili a se znečištěním nemají nic společného. Společnost PUROKLIMA byla již dlouhá léta v likvidaci . Krajský úřad  není příslušný k udělování pokut. Zda společnosti byla udělena nějaká pokuta ze strany ČIŽP, případně vodoprávním úřadem Teplice, nám není známo.

Analýza rizik prokázala plošné znečištění podzemní vody chlorovanými uhlovodíky, chromem, polyaromatickými uhlovodíky. Podzemní vody proudí směrem k areálu společnosti VITRABLOK a dále do zbytkového Oseckého potoka. Z areálu TDV se v současnosti šíří pouze chlorované uhlovodíky a to podzemní vodou.  Jejich koncentrace jsou sice zvýšené proti normálu, ale nijak dramaticky.

Analýza rizik byla dána k dispozici městu Duchcov i vodoprávnímu úřadu v Teplicích.

Závěr analýzy je následující: Ekologická rizika, která by mohla způsobit kontaminace z areálu TDV, jsou v současnosti minimální. Obyvatelstvu rozhodně nehrozí žádné nebezpečí.

 

Připravila:

Mgr. Magdalena Hanáčková, tisková mluvčí

odbor kanceláře hejtmana Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 726

mob. 737 203 666

hanackova.m@kr-ustecky.cz

 

 
Zodpovídá: Mgr. Alena Tichá
Vytvořeno / změněno: 14.4.2014 / 14.4.2014 | Účinnost do: 14.5.2014

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém