Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 
ODPOVĚĎ pro Radka Nohla, Aktuálně.cz
 

 
 

Rada Ústeckého kraje doporučila zastupitelům, aby schválili částečné prominutí penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 645 131 korun společnosti TEACH TEAM s.r.o. (firma má uhradit penále ve výši 3 225 korun).


1.       Můžete mi říct, za co firma měla penále vracet?


Penále bylo vyměřeno za prodlení s uloženým odvodem a je příslušenstvím daně v souladu s § 22 odst. 6 zákona 250/2000 Sb.  


2.       Jaký projekt společnost pro Ústecký kraj dělala (respektive, v jakém vztahu s krajem byla, když řešil vracení těchto peněz)?


Projekt nebyl realizován pro Ústecký kraj, společnost Teach team s.r.o  byla příjemcem dotace na základě Smlouvy o realizaci projektu. 


3.       Proč radní rozhodli o tom, že firma bude platit zhruba 3 200 korun? Není to málo?


Rada kraje rozhoduje dle § 57, odst. 1 zákona 129/2000 Sb. v samostatné působnosti a je oprávněna rozhodnout o prominutí až do výše 100%.


4.       Kdo za firmu o prominutí penále žádal?


Žádost podepsala jednatelka Ing. Barbora Pěntáková k  15.3. 2015.


5.       Kdo tento materiál předložil na jednání rady?


Odbor strategie, přípravy a realizace projektů ve spolupráci s Ekonomickým odborem. 


6.       Schválili radní materiál jednohlasně? Nebo byl někdo proti/zdržel se?


Jednání rady kraje je neveřejné a zápis je poskytován, dle § 58, odst. 3 zákona 129/2000 Sb.,  k nahlédnutí členům zastupitelstva. 
Zodpovídá: Mgr. Markéta Flochová
Vytvořeno / změněno: 11.12.2015 / 11.12.2015

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém