Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 30. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období

 
 

 
 

Kotlíkové dotace

K 14. 12. přijalo celkem 1 599 žádostí. Řada z nich je ovšem pro duplicitu vyřazena a zbývá tedy ještě 23 milionů korun pro další žadatele.

Využití turistických linek v roce 2017

Ústecký kraj objednává dopravu na pět železničních turistických linek a dvě lodní. Celkem se na všech linkách prodalo 19 tisíc samostatných jízdenek. Reálná čísla počtů cestujících jsou ovšem mnohem vyšší, díky integrované dopravě si totiž mohou lidé koupit jízdenky i u jiného dopravce v rámci IDS DÚK nebo koupit jízdenku pro více osob. Děti do 6 let navíc jezdí zdarma.

Železnice:

KŽC T1 -1335 ks

MBM  T3 – 3695 ks

AŽD T4 – 2387 ks

KŽC T5 – 2380 ks

RWC T6 - 2324 ks

Lodě:

Od dubna do října si na lodích zakoupilo jízdní doklad 6 839 cestujících

Vývoj počtu klientů v Integračním azylovém středisku Předlice v roce 2017

Rada vzala na vědomí předložený materiál v rámci naplňování Programového prohlášení koaličních stran KSČM, ČSSD a SPO-SPD Ústeckého kraje ve volebním období 2016 – 2020 o monitorování případných bezpečnostních rizik na území Ústeckého kraje spojených s migrací.

 

 Vývoj počtu klientů v Integračním azylovém středisku Předlice v roce 2017 IAS Předlice

počet osob s udělenou mezinárodní ochranou

Únor 2017

20

Březen 2017

21

Duben 2017

20

Květen 2017

21

Červen 2017

21

Červenec 2017

21

Srpen 2017

17

Září 2017

16

(z nichž je 5 klientů do 18 let věku)

Říjen 2017

14

Listopad 2017

10

 

Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje

Dotace řešeny v rámci stávajícího rozpočtu - 1 859 800 Kč neinvestiční dotace, 287 000 Kč investiční dotace.

 

Ukázky podpořených projektů:

žadatel: MAS CÍNOVECKO o. p. s.

výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč

název projektu (akce): Zajištění provozu Krušnohorské magistrály 2017 – 2018

žadatel: H-KART CLUB V AČR

výše neinvestiční dotace: 168 000 Kč

výše investiční dotace: 32 000 Kč

název projektu (akce): Rozvoj a reprezentace mládežnického kartingu Ústeckého kraje 2018

žadatel: Hospic sv. Štěpána, z.s.

výše neinvestiční dotace: 18 000 Kč

výše investiční dotace: 55 000 Kč

název projektu (akce): Nezbytná obměna bílé techniky Hospice sv. Štěpána

Rada navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje například o projektu:

žadatel: Obec Hrobčice

výše investiční dotace: 200 000 Kč

název projektu (akce): Mirošovice – přechod pro pěší

Souhlas se zahájením zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem

„Silnice III/26035, sanace sesuvu/komunikace v obci Čermná“

Předmětem veřejné zakázky je výstavba kotvené pilotové stěny v délce 41,90 bm.

Navržená konstrukce kotvené pilotové stěny je v zásadě situována přibližně v poloze stávající kamenné opěrné zdi komunikace, jejíž funkci též nahrazuje. Realizace konstrukce zahrnuje: pilotovou stěnu, trvalé 4-pramencové kotvy, ŽLB převázku, ŽLB římsu, konstrukci zábradlí, související (vyvolané) konstrukce/práce, egalizace poklesů vozovky, přípravné práce, výstavba dočasné technologické konstrukce plošiny. Předpokládané hodnotě zakázky ve výši 8 840 097,35 Kč bez DPH

 

Souhlasné prohlášení s umístěním sídla spolku UZA (Ústecko-zakarpatský), z. s., okres Ústí nad Labem

 

Ústecký kraj uzavřel memorandum o spolupráci se Zakarpatskou oblastí (Ukrajina), které v obecné rovině reflektuje všechny možné oblasti spolupráce. Vedení Ústeckého kraje vyjádřilo podporu myšlence založení spolku UZA (Ústecko-Zakarpatský) jehož zakladatelem bude fyzická osoba pan Pavel Musil, který je dobře obeznámen s podnikatelským prostředím v Zakarpatské oblasti a má kontakty i na podnikatele z Ústeckého kraje. Cílem spolku je podpora a rozvoj spolupráce podnikatelských subjektů obou regionů. Pro založení spolku a zápisu sídla spolku u Krajského soudu v Ústí nad Labem je nezbytné uvedení adresy sídla spolku. Z tohoto důvodu požádal žadatel Pavel Musil o souhlas s využitím adresy Krajského úřadu Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, jako sídla spolku. Vedení Ústeckého kraje má zájem na realizaci tohoto projektu.

 

Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna Dlažkovice – oprava fasády a balustrád, rekonstrukce příjezdové cesty a chodníků“

 

Rada rozhodla o výběru dodavatele RAVEK s. r.o., Textilní 191/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 25432141 a o uzavření smlouvy s tímto dodavatelem, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku, a to za podmínek uvedených v jeho nabídce:

Celková nabídková cena v Kč bez DPH14 168 455,67

Celková nabídková cena v Kč včetně DPH17 143 831,33

 

Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „DOZP ÚL, DOZP Severní Terasa – opravy a rekonstrukce pavilonu B a H“

 

Rada rozhodla o výběru dodavatele NORTH STAV, a.s., Jateční 3377/47, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 25045997 a o uzavření smlouvy s tímto dodavatelem, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku, a to za podmínek uvedených v jeho nabídce:

Celková nabídková cena v Kč bez DPH7 842 049,00

Celková nabídková cena v Kč včetně DPH9 488 879,30

 

 
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 15.12.2017 / 15.12.2017 | Zveřejnit od: 15.12.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém