Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Tisková zpráva z 35. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období

 
 

 
 

Vyhodnocení zadávacího řízení + zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem Přírodovědné vzdělávání a technické vzdělávání

Celkem 12 gymnázií a 10 středních a středních odborných škol projde modernizacemi. Do konce roku 2018 budou modernizovány laboratoře chemie a odborné učebny. Náklady v rámci projektu Přírodovědné vzdělávání jsou cca 50 milionů korun a v rámci projektu Technické vzdělávání téměř cca 55 milionů. (Financování ze tří zdrojů: 85 % IROP, 5 % státní rozpočet a 10 % Ústecký kraj)

Cílem je rozvoj a zvýšení kvality vzdělávání v oblasti přírodovědných a technicky zaměřených oborů. Zkvalitnění vzdělávání žáků v Ústeckém kraji v návaznosti na aktuální požadavky potencionálních zaměstnavatelů. Vybaví se učebny, laboratoře, dílny a další výukové prostory učebními pomůckami, stroji a vybavením.


Příspěvky na dojíždění a stipendia pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělávání

Rada schválila poskytnutí příspěvku z rozpočtu Ústeckého kraje v rámci Motivačního programu pro střední školství v Ústeckém kraji „Příspěvek na dojíždění“ pro školy zřizované Ústeckým krajem ve výši 1 223 000 korun a také poskytnutí dotace v rámci Dotačního programu Příspěvek na dojíždění ve školním roce 2017/2018 pro školy nezřizované Ústeckým krajem ve výši 33 000 korun.

 

Rada schválila poskytnutí příspěvku z rozpočtu Ústeckého kraje v rámci Motivačního programu pro střední školství v Ústeckém kraji „Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání“ pro školy zřizované Ústeckým krajem ve výši 4 079 000 Kč korun a také poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání ve školním roce 2017/2018“ pro školy nezřizované Ústeckým krajem ve výši 185 500 korun.

 


Stipendijní programy pro lékaře i nelékařské zdravotnické pracovníky

Rada schválila žádosti podané v rámci stipendijního programu „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“ - lhůta II. pro akademický rok 2017/2018. Celkem se tak do programu přihlásilo 11 budoucích lékařů. V rámci Stipendijního programu „Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků“- vyhodnocení, lhůta II., který byl vyhlášen poprvé, se přihlásili 2 žadatelé. Ústecký kraj nabídne ročně stipendium 50 000 korun studentům medicíny a 30 000 pro budoucí nelékařské pracovníky, kteří se zavážou po škole pracovat na severu Čech.

 

 

Projednání dopisů adresovaných Radě Ústeckého kraje

Dopis Rumburku adresovaný radě byl ve středu 7. 3 projednán Radou Ústeckého kraje. Viz příloha tiskové zprávy.

 


Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje

Nároky na rozpočet z Fondu ÚK 7 142 000 korun.

Podpořené akce např:

Severočeská filharmonie Teplice

výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč

název projektu (akce): Orchestrální akademie - Integrace žáků Konzervatoře v Teplicích do pracovního prostředí jejich budoucích zaměstnavatelů

 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Základní organizace neslyšících Most

výše neinvestiční dotace: 50 000 Kč

název projektu (akce): Dračí lodě - Matylda Most + Hry bez kraje

Fotbalový klub Bílina z.s.

výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč

název projektu (akce): Rekonstrukce budov v majetku FKB II. etapa

Český florbal

výše neinvestiční dotace: 50 000 Kč

název projektu (akce): Příprava na reprezentaci Ústeckého kraje

SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Ústeckého kraje

výše neinvestiční dotace: 134 000 Kč

název projektu (akce): STIMAX, TOHATSU a Reprezentace hasičů na MČR

 

Sportovní klub Městské policie Děčín z.s.

výše neinvestiční dotace: 80 000 Kč

název projektu (akce): Mistrovství ČR v boxu mužů a žen

 

 

AGENTURA MODUA s.r.o.

výše neinvestiční dotace: 150 000 Kč

název projektu (akce): Živé obrazy oblastní muzeum v Lounech


 
Zodpovídá: Mgr. Markéta Flochová
Vytvořeno / změněno: 14.3.2018 / 14.3.2018

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém